12/01/2023 - 10:08

Siết chặt công tác quản lý đào tạo, sát hạch lái xe 

Bài, ảnh: VŨ TRỌNG

Theo Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ, thành phố hiện có 6 cơ sở đào tạo lái ô tô và 4 cơ sở đào tạo lái mô tô, 7 trung tâm sát hạch lái ô tô (trong đó 1 trung tâm loại I, 2 trung tâm sát hạch loại II và 4 trung tâm sát hạch loại III). Trong năm 2022, đã tổ chức 154 kỳ sát hạch lái ô tô, với hơn 40.000 thí sinh tham dự, kết quả: trên 24.300 thí sinh đạt; 99 kỳ sát hạch lái mô tô hạng A1, với hơn 28.600 thí sinh dự sát hạch, kết quả: trên 23.800 thí sinh đạt; 26 kỳ sát hạch lái mô tô hạng A2, với 1.281 thí sinh dự sát hạch, kết quả: 857 thí sinh đạt. Qua thống kê, rà soát thông tin từ các cơ sở đào tạo lái xe và các cơ quan chức năng, trong năm 2022 chưa ghi nhận xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông (ATGT) trong quá trình tổ chức đào tạo thực hành lái xe trên đường giao thông công cộng.

Tiết ôn tập của các học viên Trung tâm dạy nghề Màu Hoa Ðỏ.

Ðạt được kết quả trên là nhờ Sở GTVT TP Cần Thơ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở đào tạo lái xe tăng cường công tác quản lý chặt chẽ đối với đội ngũ giáo viên, các phương tiện xe tập lái đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị định số 65/2016/NÐ-CP; Nghị định số 138/2018/NÐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2016/NÐ-CP và Nghị định số 70/2022/NÐ-CP của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ. Trong công tác đào tạo thực hành lái xe, thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện của người lái xe tham gia giao thông theo Luật Giao thông đường bộ, văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGTVT xác thực văn bản hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ tổ chức đào tạo cho học viên trên tuyến đường tập lái đã được Sở GTVT cấp trong giấy phép tập lái. Nghiêm cấm các trường hợp chủ quan, giao phương tiện để học viên tự học mà không có giáo viên bảo trợ tay lái hoặc đào tạo trên các phương tiện không đảm bảo các điều kiện theo quy định. Thường xuyên khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của cơ sở đào tạo để giám sát lộ trình đào tạo thực hành lái xe của giáo viên và các thông tin liên quan theo đúng kế hoạch giảng dạy. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, bộ phận nhập dữ liệu rà soát các điều kiện của học viên (về độ tuổi, thâm niên, khám sức khỏe…) khi tổ chức tuyển sinh đào tạo đảm bảo chính xác về thông tin và tiêu chuẩn theo quy định.

Theo ông Nguyễn Ðăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, lãnh đạo Sở chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở GTVT thường xuyên phối hợp các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính các quy định về đào tạo, sát hạch lái xe, tập trung xử lý nghiêm đối với các trường hợp tổ chức dạy học viên thực hành lái xe tại các tuyến đường thuộc phạm vi nội bộ khu dân cư, các tuyến đường chưa lắp đặt hệ thống biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu giao thông... Trong năm, lực lượng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 15 trường hợp vi phạm liên quan đến xe tập lái với các lỗi giáo viên dạy thực hành để học viên không có phù hiệu “Học viên tập lái xe” lái xe tập lái, không đeo phù hiệu “Giáo viên dạy lái xe” khi giảng dạy, giáo viên dạy thực hành chạy sai tuyến đường trong giấy phép xe tập lái…

Chia sẻ bài viết