12/03/2014 - 20:53

Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính

Năm 2013, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở TP Cần Thơ đã được triển khai đồng bộ. Các ngành, các cấp đã triển khai quyết liệt để đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) tại sở, ngành và xã, phường, thị trấn như dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, chữ ký số… Từ đó, hiệu quả công tác CCHC của từng đơn vị được nâng lên rõ rệt, tạo được sự đồng tình ủng hộ của tổ chức, cá nhân khi đến các cơ quan công quyền giao dịch các hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC)...

Năm 2013, UBND thành phố ban hành 19 Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở, cấp quận và cấp phường, ban hành mới 55 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 245 thủ tục; hủy bỏ 17 thủ tục. Tổng số TTHC ở 3 cấp hiện nay là 1.482 thủ tục (cấp sở: 1.198 thủ tục; cấp huyện: 150 thủ tục; cấp xã: 134 thủ tục).

 Người dân đang nghiên cứu bảng niêm yết Bộ TTHC tại Bộ phận “Một cửa” của UBND xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành 100% Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin vào Bộ phận TN&TKQ các cấp. Với 100% cơ quan, đơn vị (có thực hiện thủ tục hành chính) triển khai xong dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và thực hiện 60 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (tính đến thời điểm tháng 1-2014). Triển khai thực hiện chữ ký số cho 237 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố gồm: 22 sở, ngành, 9 đơn vị sự nghiệp, 121 phòng ban cấp huyện và 85 xã, phường, thị trấn (trong tháng 10-2013, Ban cơ yếu Chính phủ đã cấp 286 chữ ký số cho cá nhân là lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện).

Quận Ô Môn là đơn vị đầu tiên của TP Cần Thơ có 100% phường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận Một cửa. Trong những năm qua, quận Ô Môn luôn xác định công tác CCHC là một trong những công tác quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung và của quận Ô Môn nói riêng. Ông Nguyễn Vũ Phương, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, cho biết: Ngay từ đầu mỗi năm, quận Ô Môn đã chỉ đạo xây dựng và ban hành các kế hoạch về thực hiện công tác CCHC. Trên cơ sở đó, UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện CCHC; kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác CCHC ở một số phòng chuyên môn quận và 7 phường; qua đó, đã nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị khắc phục một số nội dung chưa phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo rà soát lại thiết bị công nghệ thông tin của các phòng, ban quận và các phường để trang bị mới hoặc trang bị đồng bộ để đảm bảo việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện có hiệu quả... Đến nay, Bộ phận “một cửa” cấp phường trên địa bàn quận đã được trang bị ít nhất 6 máy vi tính, từ ngân sách quận; đã triển khai thực hiện Đề án Một cửa liên thông ứng dụng công nghệ thông tin ra 7/7 phường, đảm bảo vận hành có hiệu quả. Qua đó, tỷ lệ trả hồ sơ đúng hẹn và trước hẹn cho tổ chức, công dân được nâng lên đáng kể (trên 99%)...

So với các sở, ngành thành phố, công tác CCHC tại Sở Nội vụ thành phố cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Năm 2013, Bộ phận TN&TKQ thuộc Văn phòng Sở đã tiếp nhận 489 hồ sơ của tổ chức, cá nhân; trong đó, 211 hồ sơ “một cửa” và 318 hồ sơ giải quyết theo ISO, không có hồ sơ giải quyết trễ hẹn. Trong số này, Sở đã tiến hành giải quyết ngay, không ra phiếu hẹn 249 hồ sơ...

Nét nổi bật trong công tác CCHC ở thành phố đó là công tác tuyên truyền rất đa dạng, với nhiều hình thức. Cụ thể, Sở Nội vụ đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố thực hiện phát sóng 20 lượt trang tin CCHC (định kỳ thực hiện 2 lần/tháng), 8 chuyên đề gặp gỡ đối thoại trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố. Thực hiện 40 chuyên trang CCHC trên Báo Cần Thơ (định kỳ vào thứ năm hàng tuần). Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa thành phố in và gắn 9 pano tại 9/9 quận huyện, biểu diễn 30 chương trình văn nghệ tuyên truyền với chủ đề “Chung tay CCHC” thu hút từ 100-400 người/cuộc; các cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai kế hoạch CCHC của thành phố, Hội thi tuyên truyền cổ động, thi kiến thức CCHC, diễn đàn đối thoại về TTHC… cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân...

Dù đạt được nhiều kết quả nổi bật, song công tác CCHC ở thành phố vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Bộ TTHC không ổn định, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới, gây khó khăn cho người dân trong quá trình tìm hiểu, thực hiện cũng như gây khó khăn cho cán bộ, công chức cập nhật Bộ TTHC tại đơn vị...

Năm 2014, TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện chủ đề năm “CCHC, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở”. Theo ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, năm 2014, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bộ ngành Trung ương, các văn bản chỉ đạo của thành phố về CCHC; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ số đánh giá CCHC cho cấp sở, ngành và quận, huyện. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án 30 của Chính phủ, thường xuyên rà soát, kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục không phù hợp, để Bộ TTHC được hoàn thiện hơn. Tăng cường công tác tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách CCHC của các đơn vị. Tiếp tục tổ chức khảo sát kiến thức tin học, kiến thức CCHC cho cán bộ, công chức các quận, huyện...

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết