12/02/2024 - 15:26

Phát triển cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ

(TTXVN) - Triển khai Quyết định số 588/QĐ-BKHCN ngày 31/3/2014 về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ, sau 10 năm đi vào hoạt động, cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ đã có đóng góp hiệu quả cho công tác quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, đặc biệt trong việc thành lập các hội đồng tư vấn nhiệm vụ cấp Quốc gia. Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) là đơn vị được giao trách nhiệm quản lý, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ.

Ông Trần Hậu Ngọc, Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ cho biết, Viện đã khai thác, phát triển cơ sở dữ liệu chuyên gia. Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Viện nhằm phục vụ trực tiếp và thường xuyên đối với công tác quản lý của Bộ. Hiện cơ sở dữ liệu đã có gần 6.000 chuyên gia. Tính đến thời điểm hiện nay, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ đã cung cấp hơn 7.000 lượt chuyên gia để thành lập hơn 500 Hội đồng tư vấn nhiệm vụ cấp Quốc gia. Viện cũng tổ chức nghiệm thu 7 nhiệm vụ cấp cơ sở theo đúng tiến độ phê duyệt và đang tiến hành xét duyệt một nhiệm vụ cấp Bộ năm 2024.

Cũng theo ông Trần Hậu Ngọc, để tiếp tục phát triển, hoàn thiện hơn cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ, Viện đã liên tục rà soát cập nhật thông tin mới về hoạt động khoa học và công nghệ của chuyên gia đã có trong cơ sở dữ liệu cũng như tìm kiếm, liên hệ để mời thêm được trên 500 chuyên gia khoa học và công nghệ trong nước để cập nhật mới vào cơ sở dữ liệu chuyên gia.

Sự tham gia nhiệt tình và có trách nhiệm của các nhà khoa học góp phần huy động được sức mạnh tri thức, đóng góp cho việc nâng cao hiệu quả quản lý khoa học và công nghệ của Bộ nói chung; hoạt động tư vấn xác định, tuyển chọn, nghiệm thu và đánh giá các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia nói riêng. Việc khai thác cơ sở dữ liệu chuyên gia trong giai đoạn vừa qua đã được Viện từng bước hoàn thiện; đến nay đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của công tác phục vụ quản lý với chất lượng ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện, phát triển cơ sở dữ liệu chuyên gia, năm 2024, Viện tiếp tục triển khai Đề tài cấp Quốc gia thuộc Đề án 844 chuyển tiếp từ năm 2023 về “Hỗ trợ phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển các nền tảng trực tuyến liên kết, kết nối các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”; tích cực xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ cho việc triển khai hoạt động, đẩy mạnh dịch vụ công thông qua việc triển khai Đề tài cấp Bộ về “Nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước trong hoạt động định giá công nghệ; đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; định giá tài sản trí tuệ”. Bên cạnh đó, Viện cũng tiếp tục triển khai Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 2023 về “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động định giá công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia định giá công nghệ, tổ chức định giá công nghệ và thông tin định giá công nghệ”.

Theo ông Trần Hậu Ngọc, để được tham gia vào cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ, các chuyên gia khoa học và công nghệ phải đáp ứng các tiêu chí như: Có học vị Tiến sỹ, Tiến sỹ khoa học hoặc có một trong các chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư, nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp hoặc chức danh công nghệ tương đương.

Trường hợp không đáp ứng yêu cầu về trình độ trên thì phải có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu: Có ít nhất 1 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín (ISI) hoặc 5 bài báo khoa học đã được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia thuộc Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước ban hành hoặc có ít nhất 1 bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích hoặc văn bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc thiết kế bố trí mạch tích hợp hoặc 1 giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước/quốc tế có uy tín.

Bên cạnh đó, các chuyên gia khoa học và công nghệ phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu liên tục trong lĩnh vực chuyên môn tính đến thời điểm đăng ký tham gia cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ. Đặc biệt, sau hai năm tham gia cơ sở dữ liệu mà nhà khoa học không có thành tích khoa học, không trung thực trong cung cấp thông tin hoặc vi phạm pháp luật sẽ bị đưa ra khỏi cơ sở dữ liệu chuyên gia.

HL

Chia sẻ bài viết