29/01/2023 - 19:35

Phấn đấu có trên 60% hợp tác xã hoạt động hiệu quả năm 2023 

(CT) - Năm 2023 Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam tích cực triển khai nhiều chương trình hành động thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới.

Các HTX nông nghiệp của TP Cần Thơ tham gia một hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại TP Cần Thơ.

Hiện cả nước có 29.021 HTX và để đạt mục tiêu, phấn đấu có trên 60% HTX trong tổng số HTX hoạt động hiệu quả năm 2023, đem lại thu nhập và nâng cao đời sống của thành viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong năm 2023, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể, HTX. Trong đó, sẽ tập trung xây dựng Luật HTX sửa đổi; đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, cung cấp thông tin, thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể, HTX; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Liên minh HTX Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các địa phương đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, kết hợp xúc tiến đầu tư, xây dựng chuỗi giá trị, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động cho các liên hiệp HTX, HTX, tổ hợp tác giai đoạn 2023-2025; tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tập thể, HTX tiếp cận các nguồn lực, nhất là vốn tín dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh... Qua đó, thúc đẩy các HTX ở các ngành nghề, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển nhiều sản phẩm chế biến sâu, đạt các tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: M.HOA

Chia sẻ bài viết