25/01/2019 - 15:00

Nông dân chủ động tham gia bảo vệ môi trường 

Thời gian qua, các hoạt động phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã đi vào chiều sâu, có tính thiết thực. Qua đó, tạo được cơ chế phối hợp đồng bộ, phát huy sức mạnh của Hội Nông dân các cấp tham gia bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý và nhận thức chung của cộng đồng về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Hiệu quả

Xác định bảo vệ tài nguyên môi trường là một trong những hoạt động trọng tâm của các cấp Hội và phong trào nông dân. Những năm qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố đã vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể, vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu, ấp văn hóa; xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch đẹp. Qua đó, nông dân đã cụ thể hóa bằng việc phát quang bụi rậm xung quanh nhà, trồng cây xanh; thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Các hoạt động trên đều được cán bộ hội viên, nông dân tham gia tích cực và sôi nổi, mang lại kết quả khả quan.

Nông dân được hỗ trợ hố chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, hạn chế tình trạng vứt bỏ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường cũng được chú trọng. Hội Nông dân các quận, huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan tổ chức “Lễ ra quân” hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình. Việc phân loại rác thải vừa mang lại lợi ích bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm được nguồn tài nguyên thiên nhiên, hơn hết chính là giảm được nguồn rác thải ra môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý.

Gắn sản xuất với bảo vệ môi trường là giải pháp để phát triển bền vững, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Hội Nông dân phối hợp địa phương và các ngành liên quan tổ chức hội thảo, tập huấn kỹ thuật cũng như hỗ trợ nông dân áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường theo hướng VietGAP. Mô hình này ngày càng được nông dân ủng hộ và nhân rộng. Chú Nguyễn Văn Kết, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, chia sẻ: Trong quá trình sản xuất, do chú trọng đến năng suất, hiệu quả kinh tế nên nông dân có thói quen thường sử dụng nhiều phân thuốc. Từ khi được vận động tham gia trồng nhãn theo VietGAP, chú được hướng dẫn sử dụng phân, thuốc đúng cách và hiệu quả. Không chỉ vậy, được hỗ trợ xây nhà kho chứa thuốc bảo vệ thực vật và hố chứa bao bì thuốc sau sử dụng… góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường…

Theo bà Cao Thị Minh Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường TP Cần Thơ, qua phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường. Đồng thời, chủ động phối hợp cơ quan chức năng vận động, tổ chức lắp đặt thùng chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật, giới thiệu hỗ trợ xây dựng túi biogas trong chăn nuôi; vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về môi trường. Các cấp Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền tập huấn giúp người dân ý thức về sản xuất an toàn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, thực hiện sản xuất lúa theo quy tắc “1 phải 6 giảm”… góp phần hạn chế tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm và trong nguồn nước, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục phát huy

Sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ vừa là quyền lợi. Đây cũng là một giải pháp cơ bản trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Thực tế cho thấy, sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu là rất quan trọng. Với những nỗ lực của các cấp Hội Nông dân, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố về bảo vệ tài nguyên và môi trường nâng lên rõ rệt, bà con dần thay đổi hành vi sống thân thiện với môi trường.

Hiện nay, để sản xuất ra thực phẩm, phải sử dụng rất nhiều tài nguyên đất, nước. Nếu người nông dân sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên sẽ góp phần bảo vệ môi trường. Vì vậy, vai trò của nông dân trong bảo vệ tài nguyên môi trường là quan trọng. Tăng cường phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, cho biết: Hội Nông dân tiếp tục phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cán bộ và hội viên nông dân trong quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên đất, nước, khoáng sản, bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, tham gia giám sát, phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về  môi trường, quản lý đất đai… Triển khai có hiệu quả tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia thu gom, phân loại xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, nước thải sinh hoạt, xử lý chất thải chăn nuôi, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp… Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các phong trào, các mô hình như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân tham gia giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai”; “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật”; “Nông dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải nông thôn thành phân bón tại nguồn”; “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường biển; bảo vệ môi trường làng nghề, trang trại, hộ gia đình”…

Bài, ảnh: T. Trinh

Chia sẻ bài viết