30/01/2023 - 12:36

Nơi dòng sông mở đất

Lê Quang Trạng

Nơi MeKong chảy vào đất Việt

Dòng sữa phù sa lúa mướt chân đồi

Những cù lao chở đầy ước vọng

Quê ta như con tàu giữa sông Hậu lao xao!

 

Đây dòng kinh còn lưu danh huyền thoại

Thốt nốt treo sương ủ một bầu thơ

Biên giới thắm lên màu xanh vạm vỡ

Từng hạt đất này, còn lưu dấu cha ông!

 

Ơi những dòng sông bao đời dệt nên xứ sở

Con cá ba sa tung ánh nước lên trời

Bông lúa đã xanh trên đồng xưa phèn mặn

Câu hát tắm mình trong điệu lý à ơi!

 

Mây đã đi đâu bốn nẻo chân trời

Về đậu lại trên Thất Sơn hùng vĩ

Nước đã đi đâu muôn dòng kinh hợp lại

Thành dòng phù sa, lấp lánh đất đầu nguồn!

 

Nơi MeKong chảy vào đất Việt

Cửu Long rộng lòng đón mở triệu phù sa!

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Lê Quang Trạng