14/09/2013 - 21:10

Ninh Kiều - đô thị trung tâm thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hùng Dũng vừa ký Quyết định số 2790/QĐ-UBND (Quyết định số 2790) ngày 3-9-2013 ban hành Kế hoạch Xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ. Mục tiêu phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế - xã hội, là đầu mối đối nội, đối ngoại quan trọng của thành phố …


Cầu - đường mới nối qua cồn Khương. 

Theo ông Mai Xuân Bình, Chánh Văn phòng UBND quận Ninh Kiều, thời gian qua trên địa bàn quận đã được đầu tư hàng loạt công trình, dự án làm thay đổi diện mạo quận trung tâm thành phố. Có thể kể đến các dự án lớn như: Dự án Nâng cấp đô thị TP Cần Thơ, dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ, cầu– đường nối qua cồn Khương, kè rạch Cái Khế, các khu tái định cư Thới Nhựt 1, Thới Nhựt 2… Kết quả đầu tư đã mang lại hiệu quả tích cực, từng bước hoàn chỉnh và hiện thực hóa quy hoạch đô thị của thành phố. Lĩnh vực thương mại dịch vụ đều có bước tăng trưởng ổn định và bền vững năm sau cao hơn năm trước… Tới đây, hàng loạt các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật sẽ triển khai trên địa bàn quận như: Dự án mở rộng đường Cách Mạng Tháng Tám (Quốc lộ 91), xây dựng bờ kè sông Cần Thơ (phía bờ Ninh Kiều), các gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP Cần Thơ sẽ nâng cấp hệ thống giao thông các hẻm, cải tạo các ao hồ lớn nhằm tạo mỹ quan cho đô thị trung tâm của thành phố…

Theo Quyết định số 2790, sẽ triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ninh Kiều theo hướng văn minh hiện đại; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường trên địa bàn thích ứng với biến đổi khí hậu. Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và kiến thiết đô thị; đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân đầu tư trên địa bàn quận; tăng cường trật tự kỷ cương, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng người Ninh Kiều theo tiêu chí con người Cần Thơ "Trí tuệ - Năng động – Nhân ái – Hào hiệp – Thanh lịch". Tận dụng tốt mọi cơ hội, khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế; khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển một cách bền vững, hiệu quả và năng lực cạnh tranh ngày càng được nâng cao. Tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Phấn đấu nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của các tầng lớp dân cư trên địa bàn quận ngang bằng mức sống của các đô thị lớn trong cả nước. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; giảm thiểu tai nạn giao thông; giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc trong xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Theo đó, các chỉ tiêu kinh tế của quận Ninh Kiều giai đoạn 2013-2015, tăng trưởng kinh tế (GDP) trên địa bàn 18-20%, cơ cấu kinh tế thương mại – dịch vụ cao hơn 73%, công nghiệp – xây dựng thấp hơn 27%, giảm dần tỉ trọng ngành nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 4.000 USD/năm. Tổng vốn đầu tư xã hội năm 2015 phấn đấu đạt 14.000 tỉ đồng, hoàn thiện về cơ bản kết cấu hạ tầng hiện đại... Giai đoạn 2016-2020, GDP trên địa bàn quận đạt 18,5-20,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tỉ trọng thương mại – dịch vụ cao hơn 75%, công nghiệp – xây dựng thấp hơn 24%, tỉ trọng ngành nông nghiệp thấp hơn 1%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 8.000 USD/năm, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, ngang tầm với các đô thị phát triển trong cả nước...

Quận Ninh Kiều có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 3.000 ha, dân số hơn 243,5 ngàn người (theo niên giám thống kê năm 2011). Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cải tạo, chỉnh trang khu đô thị trung tâm thành phố thành trung tâm hành chính, thương mại - dịch vụ, văn hóa, dân cư; khai thác tốt các yếu tố thiên nhiên; kết nối các dự án đã, đang triển khai và các khu vực lân cận cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, hiệu quả; thiết kế quy hoạch đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng; không phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, từng bước chuyển các cơ sở công nghiệp ra khỏi địa bàn quận trung tâm…

UBND quận Ninh Kiều triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; đổi mới tổ chức, quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo đầu tư tập trung, ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, cấp thiết phục vụ an sinh xã hội và tạo động lực phát triển quận thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ. Đồng thời, UBND thành phố giao các sở, ban ngành thành phố theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hỗ trợ, thường xuyên phố hợp với UBND quận Ninh Kiều triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU (của Thành ủy về việc xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ), Nghị quyết 06/NQ-HĐND (của HĐND thành phố quy định một số nội dung ưu tiên đầu tư phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ) và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao trong kế hoạch này...

Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức rất lớn mà các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và người dân quận trung tâm thành phố nỗ lực phấn đấu thực hiện từ nay đến năm 2020 để làm nền tảng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo…

Bài, ảnh: THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết