27/10/2017 - 21:52

100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Nhận diện suy thoái và “tự chuyển hóa” qua báo chí, truyền thông

Chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017), ngày 27-10, Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tạp chí Người làm báo, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức tọa đàm “Nhận diện suy thoái và "tự chuyển hóa” qua báo chí truyền thông”.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết: Cuộc tọa đàm lần này góp phần khẳng định các giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga, nhận diện sâu thêm về những thăng trầm của lịch sử trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thông qua đó, các đại biểu phê phán nhận thức lệch lạc, chệch hướng, tôn sùng chủ nghĩa đa nguyên, chủ nghĩa cá nhân của một số cán bộ đảng viên thông qua các tác phẩm báo chí truyền thông, góp phần cùng toàn Đảng xây dựng quyết tâm chống “giặc nội xâm”, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, tạo bước đột phá mới trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược, củng cố được niềm tin của nhân dân...

Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn nhận được nhiều ý kiến, tham luận có chất lượng, chuyển tải được nhiều thông điệp, thông tin có giá trị đến với báo chí và công chúng trong, ngoài nước.

Tọa đàm tập trung thảo luận ba nội dung chính: Khẳng định giá trị lịch sử, ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đối với thế giới, Việt Nam và tương lai nhân loại; nhận diện suy thoái , “tự chuyển hóa” của một bộ phận đảng viên, những hệ lụy và nguyên nhân của suy thoái; “tự chuyển hóa”; đề xuất các giải pháp quan trọng chống suy thoái, “tự chuyển hóa”...

Gần 30 tham luận được trình bày tại tọa đàm, chuyển tải được nhiều nội dung thông tin, thông điệp đến với các cấp lãnh đạo và nhân dân, góp phần nhận diện sâu thêm về chân lý của Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, thử thách của khúc quanh lịch sử mà Chủ nghĩa xã hội đang phải đối mặt.

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp quan trọng để bài trừ tệ nạn tham nhũng, quét “giặc nội xâm”, đề cao việc sửa lỗi hệ thống, kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin cho, sửa sai triệt để trong công tác cán bộ, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt, cần đột phá triệt để thực thi dân chủ...

MỸ BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết