17/12/2008 - 09:59

Nhà nước tiếp tục trợ cấp khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp

(TTXVN)- Tiếp theo quyết định trợ cấp khó khăn 270.000 đồng/người trong 3 tháng (tháng 10, 11, 12-2008), ngày 15-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số: 169/2008/QĐ-TTg tiếp tục thực hiện trợ cấp khó khăn với mức 360.000 đồng/người, trả theo kỳ lương trong 4 tháng đầu năm 2009, kể từ ngày 1-1-2009, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn.

Đối tượng được hưởng trợ cấp khó khăn lần này vẫn là những người có hệ số lương (lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc hiện hưởng) từ 3,00 trở xuống, gồm: Cán bộ, công chức (bao gồm cả công chức dự bị) thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Viên chức thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam; Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn; Giáo viên mầm non trong biên chế và giáo viên mầm non hợp đồng; Cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hưởng lương theo quy định hiện hành; Các đối tượng ký kết hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ; Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu; Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Hạ sĩ quan, công nhân, nhân viên công an hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân Việt Nam.

Theo đó, trợ cấp khó khăn được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Việc trợ cấp khó khăn cho các đối tượng có thu nhập thấp là 1 trong những biện pháp bảo đảm an sinh xã hội đang được Chính phủ tích cực thực hiện.

Chia sẻ bài viết