16/07/2017 - 14:10

Người lính mang nốt nhạc

Ban và Đội tuyên truyền lưu động của chiến khu 8, chiến khu 9 trước kia tập hợp nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi như nhà thơ Nguyễn Bính, NSND Tám Danh, nhà thơ Bảo Định Giang, NSND Ba Du, NSND Quốc Hương, nhạc sĩ Hoàng Việt… Từ năm 1947 đến nay, Đoàn VCQK9 có 1 nghệ sĩ được phong tặng NSND là NSND Lê Đóa cùng 8 NSƯT: Thanh Nhanh, Trúc Linh, Phong Nhã, Trọng Khiêm, Thanh Hùng, Tuấn Anh, Hoàng Kha và Thanh Bá.
Chia sẻ bài viết