25/02/2020 - 10:26

Ngân hàng triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

(CTO)-Ngày 24-2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 117/NHNN-TD về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, NHNN đề nghị các tổ chức tín dụng (TCTD) chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, rà soát và đánh giá mức độ ảnh hưởng của khách hàng đang vay vốn do dịch COVID-19 để cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi va, tạm thời giữ nguyên món nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và có dư nợ gốc hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến 31-3-2020. Đồng thời cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để ổn định sản xuất kinh doanh.

NHNN yêu cầu việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trên cơ sở đề nghị của khách hàng và đánh giá của TCTD về mức độ thiệt hại, ảnh hưởng, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời gian trả nợ.

TCTD có hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí xác định các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời phải quyết liệt, chủ động và tự chịu trách nhiệm về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên món nợ cho khách hàng. 

TCTD phải thực hiện đúng theo tinh thần Công văn của NHNN và đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế để phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng. 

G.B

Chia sẻ bài viết