03/07/2011 - 08:57

Nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công

(Chinhphu.vn)- Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 876.000 đồng, thay vì mức 770.000 đồng như hiện nay. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định mới sẽ được tính thực hiện từ ngày 1-5-2011.

Theo Nghị định 52/2011/NĐ-CP, sẽ nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công; trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công; trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.

Trong đó, trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ là 876.000 đồng (quy định cũ là 770.000 đồng); con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mà bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt thì được trợ cấp 876.000 đồng (mức cũ 770.000 đồng); bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt được trợ cấp 491.000 đồng (mức cũ 432.000 đồng);...

HOÀNG DIÊN

Chia sẻ bài viết