17/06/2019 - 13:59

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

Ngày 12-11-2018, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Hướng dẫn số 08-HD/TU “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” (Hướng dẫn 08). Qua 6 tháng thực hiện, hầu hết các chi bộ đã đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố dự họp lệ Chi bộ 6, Đảng bộ Báo Cần Thơ đánh giá chất lượng cuộc họp theo Hướng dẫn 08.

Đồng chí Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố dự họp lệ Chi bộ 6, Đảng bộ Báo Cần Thơ đánh giá chất lượng cuộc họp theo Hướng dẫn 08.

Vừa qua, chúng tôi có dịp dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 6-2019 của Chi bộ ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền. Tại buổi sinh hoạt, 24 đảng viên (ĐV) có mặt đầy đủ, đúng giờ. Chi bộ tập trung đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ấp tháng qua. Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí thẳng thắn, dân chủ, đa số ĐV chủ động tham gia phát biểu ý kiến, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ của ấp.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Thế, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, trước đây, ĐV tham gia họp lệ mỗi kỳ chỉ đạt 70%, hầu hết ĐV dự họp không phát biểu; khi được giao nhiệm vụ, một số ĐV chưa nêu gương thực hiện. Thực hiện Hướng dẫn 08, chi ủy quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng nên ĐV đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tham gia sinh hoạt đạt trên 90%, tham gia phát biểu sôi nổi và có trọng tâm hơn; khi được giao nhiệm vụ ĐV tích cực tham gia.

Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, từ đầu năm đến nay, chi bộ tổ chức 2 buổi sinh hoạt chuyên đề về huy động sức dân xây dựng các công trình giao thông và vận động bao phủ bảo hiểm y tế. "Nhờ đổi mới nội dung sinh hoạt, trách nhiệm của ĐV được nâng lên, chi bộ ấp đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo trên địa bàn ấp. Từ đó, nhiều phong trào, nhiệm vụ có sự chuyển biến tích cực. Điển hình như trồng hoa tuyến đường bên trái rạch Nốp dài hơn 3.400m; khơi thông dòng chảy tuyến kinh dài 1.700m; vận động bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 80% dân số; thu các loại phí quỹ đạt 100% kế hoạch năm"- đồng chí Nguyễn Minh Thế nói.

Theo đồng chí Nguyễn Đại Phước, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ái, tất cả 13 chi bộ trực thuộc Đảng ủy thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn 08, chất lượng sinh hoạt nâng lên. Trong đó, tỷ lệ ĐV tham gia sinh hoạt đạt trên 90%, số lượng ĐV tham gia phát biểu trong cuộc họp đạt từ 60-80%, ý thức trách nhiệm của ĐV có chuyển biến tích cực. Nhờ vậy, các chi bộ được đảng ủy viên dự họp đánh giá đạt mức tốt ở cả 5 tiêu chí sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 08 (tỷ lệ ĐV dự sinh hoạt, công tác chuẩn bị sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết chi bộ).

Tại xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, đồng chí Nguyễn Việt Triều, Bí thư Đảng ủy, cho biết: Tất cả 14 chi bộ trực thuộc đều đã thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn 08. Trước khi tổ chức sinh hoạt, các chi bộ đều đăng ký thời gian để Đảng ủy phân công Thường trực Đảng ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy dự họp, đánh giá chất lượng. Nhìn chung, qua 6 tháng thực hiện Hướng dẫn 08, sinh hoạt của các chi bộ đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên. ĐV tham gia họp lệ đông hơn trước, số lượng đạt trên 90%; mỗi cuộc họp có từ 70-80% ĐV phát biểu ý kiến có trọng tâm; tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy.

Đại úy Hồ Hoài Phương, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Trường Xuân B, nói: "Chi bộ có 7 ĐV, nếu như trước đây các ĐV thụ động, chưa tự giác tham gia phát biểu ý kiến trong họp lệ thì nay thực hiện Hướng dẫn 08, được Bí thư Chi bộ gợi ý sâu sát, trong mỗi cuộc họp tất cả đều phát biểu có trọng tâm, trọng điểm, tinh thần trách nhiệm cao, từ đó chi bộ đề ra nghị quyết sát đúng hơn". Theo Đại úy Hồ Hoài Phương, từ khi thực hiện Hướng dẫn 08, trong sinh hoạt, chi bộ quan tâm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc đổi mới tác phong làm việc; việc phòng chống quan liêu, tiêu cực, nhũng nhiễu, đùn đẩy trách nhiệm; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của ĐV… Từ đó, chất lượng các mặt công tác được nâng lên. Trong 6 tháng qua, tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định, chi bộ không có ĐV suy thoái và vi phạm. Các cuộc sinh hoạt của chi bộ được cấp ủy cấp trên dự họp đánh giá theo các tiêu chí đạt tốt.    

Đảng bộ TP Cần Thơ hiện có 14 đảng bộ cấp trên cơ sở, với 687 tổ chức cơ sở đảng, 42 đảng bộ bộ phận và 2.429 chi bộ. Thực hiện Hướng dẫn 08, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ; phân công cấp ủy viên cấp trên dự họp để hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt đúng nội dung hướng dẫn và đánh giá chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Đồng thời, định kỳ hằng quý các cấp ủy đảng chỉ đạo chi bộ lựa chọn những vấn đề bức xúc, cấp bách và những chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện còn hạn chế, khó khăn để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, bàn giải pháp thực hiện. Nhờ vậy, các chi bộ đã từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo và sức chiến đấu, lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác, nhiệm vụ, phong trào.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết