09/09/2010 - 09:15

Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt:

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài

 

Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII, Đảng bộ và nhân dân quận Thốt Nốt rất vui mừng trước những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh thành phố đã đạt được 5 năm qua. Hầu hết ý kiến đóng góp đều thể hiện sự đồng tình, thống nhất cao với Dự thảo Báo cáo Chính trị trình ĐHĐB Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra. Những nhận định, đánh giá, tiên liệu tình hình và các mục tiêu nhiệm vụ cũng như các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ sát thực tế, có tính khả thi cao cũng được trình bày rõ ràng trong văn kiện.

Tuy nhiên, xuất phát từ tình hình thực tế ở cơ sở, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ thành phố, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ quận Thốt Nốt đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo Báo cáo Chính trị trình ĐHĐB Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII. Bên cạnh những ý kiến đóng góp về từ ngữ, hoặc làm rõ hơn một số chỉ tiêu mà dự thảo nêu và có ý kiến đề xuất về giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đối với kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2005-2010, nhiều ý kiến đề nghị phân tích, đánh giá sâu sắc hơn những thành tựu của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua, những kết quả đạt được thể hiện nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân toàn thành phố, trong đó có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và quản lý, điều hành của UBND. Về hạn chế, yếu kém, có nhiều ý kiến đóng góp về chất lượng nguồn nhân lực của thành phố còn thấp, có thể đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến một số nhiệm vụ chưa đạt theo yêu cầu đề ra, kể cả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Vấn đề này cần có giải pháp hữu hiệu hơn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố.

Một số ý kiến đề nghị trong phần đánh giá những nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua cần đánh giá sâu sắc hơn về tình hình tham nhũng, lãng phí để tìm ra những giải pháp khắc phục hiệu quả.

Về định hướng phát triển thành phố đến năm 2020 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2010-2015. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với Dự thảo báo cáo chính trị, có một số ý kiến đề nghị các vấn đề cụ thể, như: Để hoàn hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại I, tạo bước đột phá trong thực hiện đô thị hóa, cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; đồng thời trong công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng phải gắn với công tác bố trí tái định cư và giải quyết việc làm cho người dân trong vùng dự án để đảm bảo hài hòa các lợi ích giữa người dân - chủ dự án - Nhà nước khi thực hiện các công trình, dự án. Đề nghị bổ sung thêm một số danh mục công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố theo thứ tự ưu tiên để các ngành, địa phương có kế hoạch thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Về giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài, UBND thành phố đã có quyết định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ nguồn nhân lực của thành phố, gần đây nhất HĐND thành phố cũng vừa thông qua Nghị quyết về chính sách thu hút và hỗ trợ, khuyến khích, nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010-2015. Đây là chủ trương, chính sách đúng đắn của thành phố, tuy nhiên nên khuyến khích, phát huy từng địa phương, đơn vị chủ động vận động xã hội hóa để huy động toàn xã hội cùng tham gia đào tạo nguồn nhân lực và đãi ngộ nhân tài, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về chính sách và chất lượng nguồn nhân lực của thành phố trong thời gian tới.

Đối với Thốt Nốt, do là quận mới thành lập, điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, nên đề nghị thành phố tăng cường đầu tư, hỗ trợ quận xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt sớm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91, xây dựng cầu Vàm Cống, cầu Trung Kiên – Tân Lộc; hỗ trợ xây dựng cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của quận; đầu tư phát triển Tân Lộc thành Trung tâm Thương mại - dịch vụ – du lịch gắn với phát triển kinh tế vườn...

QUỐC TRƯỞNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết