17/12/2008 - 09:59

Mức giới hạn tối đa của Melamine nhiễm chéo trong thực phẩm

(TTXVN)- Sáng 16-12, tại buổi họp giao ban báo chí hàng tuần tại Bộ Thông tin và Truyền thông, dựa trên Tuyên bố chung của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về giới hạn tối đa của Melamine, đại diện Bộ Y tế đã công bố Quyết định về việc ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa của Melamine nhiễm chéo trong thực phẩm”.

Theo đó, mức độ giới hạn tối đa nhiễm chéo Melamine trong thực phẩm được quy định như sau: thực phẩm dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi không vượt quá 1,0mg/kg thực phẩm; các loại thực phẩm khác không vượt quá 2,5mg/kg thực phẩm. Giới hạn này sẽ được thay đổi khi có cơ sở khoa học về thuộc tính của Melamine và các chất liên quan được WHO, Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) công bố bổ sung.

Ngoài ra, quy định nghiêm cấm việc cố ý cho Melamine vào thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, ở bất kỳ hàm lượng nào.

Sau khi ban hành Quyết định, Bộ Y tế cũng cho biết hướng xử lý tiếp theo là: đối với sản phẩm bị nhiễm chéo Melamine (là ô nhiễm không chủ định, trực tiếp vào sản phẩm thực phẩm từ môi trường; dụng cụ, bao bì (tiếp xúc trực tiếp) hoặc gián tiếp từ nguồn khác) mà có hàm lượng dưới giới hạn tối đa thì được giải tỏa và lưu thông trên thị trường, việc giải tỏa theo nguyên tắc: cơ quan, tổ chức nào niêm phong hàng hóa thì căn cứ các quy định hiện hành để cho phép hàng hóa đó được giải tỏa, lưu hành; đối với những thực phẩm không đáp ứng yêu cầu tại điểm 1 nêu trên thì có thể xử lý theo các phương án như: sử dụng làm nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Chia sẻ bài viết