04/02/2015 - 20:19

Lợi ích “kép” cho người nộp thuế!

Chính sách thay đổi quá nhiều và liên tục, làm rối DN và ngành thuế khi cập nhật và thực hiện. Thông thường, 3 đến 5 năm, ngành thuế kiểm tra DN một lần. Khi kiểm tra, vấn đề vận dụng văn bản nào để hạch toán và quyết toán luôn làm khó cán bộ thuế và DN vì phải tra cứu lại các văn bản cũ đã không còn hiệu lực.

DN đề nghị nên đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục và các biểu mẫu kê khai, báo cáo; đồng thời càng ít thay đổi chính sách càng tốt để DN có thời gian lo kinh doanh thay vì luôn bận rộn với những cái mới cần cập nhật.

(Bà Nguyễn Mỹ Thuận - Phó Chủ tịch thường trực,Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ)

Chia sẻ bài viết