23/07/2018 - 20:52

Thu ngân sách nhà nước

Kết quả khả quan 

6 tháng đầu năm 2018, kết quả thu ngân sách trên địa bàn thành phố hơn 5.129 tỉ đồng, đạt 51,08% dự toán, tăng 9,9% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 2/10 đơn vị thu hoàn thành dự toán năm trong quý II/2018. Đây là cơ sở để ngành thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu các quý tiếp theo và cả năm 2018.

Thời gian qua, thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế.

Chủ động trong công tác thu

Xác định hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là cơ sở để chủ động về nguồn lực đầu tư cho phát triển của địa phương, do vậy ngành thuế thành phố nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao. Ông Lê Tấn Nẫm, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2018, một số nguồn thu được giao dự toán tăng khá cao so với khả năng tăng trưởng cũng như khả năng thực hiện của khối. Chẳng hạn, thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng 48,05% so thực  hiện năm 2017; thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 40,58% so thực hiện năm 2017… Do vậy, để bù đắp khoản hụt thu từ các nguồn trên, ngay từ đầu năm, Cục Thuế thành phố chỉ đạo các đơn vị chủ động tăng cường khai thác các nguồn thu khác có khả năng tăng thu như: thu từ đất, thuế bảo vệ môi trường… 6 tháng qua, toàn ngành thực hiện tăng thu 718 tỉ đồng, bù hụt thu 610 tỉ đồng, vượt 108 tỉ đồng. Nhờ vậy, kết quả thu ngân sách đạt kết quả khả quan 51,08% dự toán năm.

Toàn ngành có 10 đơn vị thu và quản lý 14 khu vực, nguồn thu, sắc thuế. Nhìn chung các đơn vị đều có nhiều nỗ lực cố gắng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, có 7/10 đơn vị thực hiện thu đạt trên 50% dự toán, đặc biệt có 2 đơn vị đã hoàn thành và vượt dự toán năm là Phong Điền đạt 109,53% và Thới Lai đạt 105,16%. Có 9/14 nguồn thu đạt tiến độ bình quân trên 50% dự toán năm, một số nguồn đạt tỷ lệ cao, như: thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đạt 183,44%; thu tiền sử dụng đất đạt 129,1%; thuế bảo vệ môi trường đạt 87,33%...  Nhờ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, công tác thu nợ thuế 6 tháng qua có chuyển biến tích cực. Đến ngày 30-6-2018, ngành thuế thu nợ thuế là 234,7 tỉ đồng.

Thời gian qua, công tác đăng ký kê khai thuế thường xuyên được ngành quan tâm cập nhật, kịp thời đôn đốc các doanh nghiệp khai đúng hạn định. Trong công tác hoàn thuế, 6 tháng qua, Cục Thuế  ban hành 100 Quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với số thuế được hoàn là gần 275 tỉ đồng và 7 Quyết định hoàn thuế nộp thừa với số thuế được hoàn là 1,138 tỉ đồng. Thực hiện kiểm tra quyết toán đối với doanh nghiệp báo lỗ năm 2016, đến ngày 30-6-2018, Cục Thuế và các đơn vị Chi cục Thuế đã kiểm tra quyết toán được 2.395/2.740 doanh nghiệp. Qua đó, giảm lỗ hơn 372,7 tỉ đồng; giảm khấu trừ gần 6,6 tỉ đồng; truy thu và phạt 11,804 tỉ đồng. Ngoài ra, Cục Thuế thành phố tiến hành thanh, kiểm tra tại 637 doanh nghiệp. Qua đó, truy thu, phạt và truy hoàn gần 15,8 tỉ đồng; giảm lỗ 67,31 tỉ đồng; giảm khấu trừ 3,67 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 7,6 tỉ đồng. …

Xây dựng giải pháp thu hiệu quả

Trên cơ sở những kết quả đạt được, ngành thuế xây dựng kế hoạch thu quý III/2018 là 2.280 tỉ đồng, phấn đấu mỗi đơn vị thu đạt tối thiểu 75% dự toán năm đối với tổng nguồn và từng nguồn thu. Theo ông Lê Tấn Nẫm, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, mặc dù tổng nguồn thu 6 tháng đầu năm đạt, tuy nhiên một số nguồn thu chưa đạt tiến độ đề ra. Đặc biệt là một số nguồn thu lớn và khối quận, huyện đang gặp khó khăn trong thực hiện các nguồn thu này. Đây chính là vấn đề lớn của ngành cần tập trung thu đạt trong 6 tháng cuối năm 2018, đảm bảo tổng nguồn thu đạt và từng nguồn thu đạt dự toán được giao.

Với tinh thần trên, các đơn vị thu chủ động xây dựng giải pháp thu sát tình hình thực tế địa phương, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Bà Trần Thị Ngoan, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Cái Răng, cho biết: Chi cục tiến hành rà soát, đánh giá lại cũng như phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu đạt thấp. Đặc biệt là các nguồn thu không ổn định, làm rõ những khoản thu, sắc thuế còn thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra thuế, tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, phân tích khai thác dữ liệu trên hệ thống quản lý nhằm chống thất thu…

Khai thác tốt các nguồn thu tiềm năng trên địa bàn, thời gian tới, Chi cục Thuế quận Ô Môn khai thác nguồn thu thuế xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, thuế xây dựng nhà ở của người dân và các nguồn phát sinh khác. Song song đó, tiếp tục phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành quận để kiểm tra tình hình sử dụng đất sai mục đích của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhằm khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất. Chi cục rà soát, cập nhật, theo dõi thường xuyên các hồ sơ ghi nợ tiền sử dụng đất đã đến hạn, gần đến hạn nộp để thông báo cho người dân kịp thời nộp tiền đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả với các ngành liên quan, UBND các phường trong kiểm tra, rà soát lại các hộ kinh doanh mới phát sinh để đưa vào diện quản lý thu thuế theo quy định…

Ông Võ Kim Hoàng, Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết: Cục Thuế chỉ đạo từng đơn vị tiến hành tổ chức sơ kết công tác thu thuế quý II/2018, từ đó, đề ra các giải pháp cụ thể để khai thác nguồn thu theo địa bàn. Các đơn vị tiếp tục nắm bắt sát diễn biến tình hình kinh tế thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế. Trên cơ sở đó chủ động có các biện pháp bồi dưỡng nguồn thu, khai thác nguồn thu tiềm năng và quản lý hiệu quả các nguồn thu. Đồng thời, rà soát khai thác các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND và Ban Chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách các cấp để chỉ đạo các ngành ở địa phương cùng phối hợp thực hiện. Trong công tác thanh, kiểm tra, tập trung phân tích chuyên sâu để lựa chọn nội dung thanh tra, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm nhằm rút ngắn thời gian nhưng nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra. Ngành thuế tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, trong đó, gắn trách nhiệm cán bộ thanh, kiểm tra với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời, phân tích nợ đọng để có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả đối với từng khoản nợ thuế, nhất là các khoản nợ lớn…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết