28/06/2019 - 09:05

Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy:

Huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư 

Năm 2019, quận Bình Thủy thực hiện chủ đề năm “Tập trung đầu tư phát triển; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận lần thứ XI”. Với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm 2019, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của quận đạt kết quả khá tốt. Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, chia sẻ: 

- Ngay từ đầu năm, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tê - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Đến nay, các chỉ tiêu cơ bản đạt từ 60% trở lên; kinh tế quận tiếp tục ổn định và phát triển với thương mại - dịch vụ đóng vai trò chủ lực, lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm đúng mức. Quận thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng. Các chuỗi sự kiện, lễ hội được tổ chức chu đáo, chất lượng cao hơn trước; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Về thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế có những chuyển biến ra sao, thưa ông? 

- Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của quận duy trì phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Từ đầu năm đến nay, quận phát triển mới 5 cơ sở công nghiệp phụ trợ, 1 kho bãi, 2 siêu thị, 295 cơ sở thương mại dịch vụ. Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tiếp tục phát triển, lượng hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm người dân. Các thành phần kinh tế hoạt động hiệu quả, đóng góp cho ngân sách với tổng số thu tăng 8,72% so với cùng kỳ 2018 (tương đương 173,289 tỉ đồng), đạt hơn 60% dự toán thành phố giao. 

Về sản xuất nông nghiệp, các chỉ tiêu về sản lượng nông nghiệp, thủy sản đều đạt trên 60% trở lên. Công tác chuyển giao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất được đẩy mạnh. Phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ bước đầu phát huy hiệu quả, một số hợp tác xã có bước cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là các hợp tác xã rau màu, hoa kiểng. Phát triển nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái có bước chuyển biến tích cực, các hoạt động kết nối, phát triển dịch vụ du lịch trong nông nghiệp từng bước được hình thành. 

Quận đã đạt những kết quả quan trọng nào trong thu hút các nguồn lực đầu tư?

- Tập trung đầu tư phát triển là nhiệm vụ tiên quyết của quận trong thực hiện chủ đề năm. Theo đó, quận tập trung thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn phù hợp với tình hình phân bổ của thành phố. Từ nguồn vốn được giao, quận phân bổ cho các công trình theo đúng tiêu chí, định mức quy định. Năm 2019 tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của quận là 232,13 tỉ đồng. Quận đã phân bổ vốn cho 54 công trình theo nguyên tắc ưu tiên cho các công trình trọng điểm, bức thiết. Đến nay đã khởi công 15 công trình, hoàn thành 2 công trình. Ước 6 tháng đầu năm, khối lượng thực hiện hoàn thành được 56,688 tỉ đồng, giải ngân được 119,749 tỉ đồng, đạt 51,59% kế hoạch. 

Lãnh đạo thành phố và quận Bình Thủy khảo sát tiến độ Dự án tuyến đường nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918.

Trong 6 tháng đầu năm, quận cũng đạt nhiều kết quả quan trọng trong thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách. Cụ thể là tập trung vận động xã hội hóa trong dân được 23,73 tỉ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông đô thị. Quận cũng đang phối hợp với Công ty Cổ phần Đông Nam Á - Việt Nam để triển khai thực hiện đồ án quy hoạch Cụm Công nghiệp Bình Thủy tỷ lệ 1/500. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của thành phố cùng các sở, ngành, quận đã đạt được kết quả quan trọng trong thu hút các dự án đầu tư như: 2 khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (khu 4, khu 9), Khu đô thị mới cồn Khương và dự án Khu du lịch cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, khởi động lại dự án Khu dân cư Ngân Thuận. Ngày 18-6 vừa qua, Dự án Đền thờ các vua Hùng do doanh nghiệp tài trợ đầu tư đã chính thức khởi công trên địa bàn phường Bình Thủy góp phần tạo thêm điểm nhấn thu hút đầu tư vào lĩnh vực đô thị và du lịch cho quận trong tương lai. 

Từ những kết quả đạt được, quận sẽ làm gì để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019, thưa ông? 

- Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, quận chủ động phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, đồng thời nhận diện những mặt tồn tại, hạn chế để khắc phục. Hiện nay công tác thu ngân sách, chi đầu tư xây dựng cơ bản của quận tuy đạt khá nhưng chưa đạt yêu cầu; tiến độ giải phóng mặt bằng, khởi công mới một số công trình còn chậm. Tình hình dịch bệnh tăng so với cùng kỳ, đặc biệt là bệnh dịch tả heo châu Phi; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân còn thấp; tệ nạn xã hội tuy có giảm nhưng còn tiềm ẩn phức tạp, tai nạn giao thông nghiêm trọng, cháy nổ còn xảy ra trên địa bàn... 

Trước những khó khăn nói trên, quận xác định tiếp tục quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, tập trung cho các công trình trọng điểm trên địa bàn như: Bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ sở hạ tầng Khu hành chính và Trung tâm Thể dục thể thao quận; nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thông, Huỳnh Phan Hộ... Quận cũng phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL đẩy nhanh tiến độ Dự án tuyến đường nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918... 

Thời gian tới, quận tiếp tục phối hợp với các sở, ngành thành phố và các đơn vị liên quan xúc tiến, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư các dự án hai bên đường Võ Văn Kiệt, khu du lịch cồn Khương… và xây dựng, nâng cấp các chợ trên địa bàn. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh; quan tâm Chương trình khởi sự và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Song song đó, quận tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh từ quận đến phường. Với những nỗ lực trên, quận phấn đấu sớm đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2019, tạo đà hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của quận.

Xin cảm ơn ông! 

MINH HUYỀN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết