06/07/2022 - 19:30

Hậu Giang: Tăng trưởng kinh tế dẫn đầu khu vực ÐBSCL

(CT) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Hậu Giang đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 11%, đứng thứ 8 cả nước và dẫn đầu khu vực ÐBSCL. Trong đó, khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng 4,49%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 26,26%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ sử dụng và doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành tăng 17,13% so cùng kỳ, đóng góp đáng kể vào tỷ lệ tăng trưởng khu vực dịch vụ 5,03%.

Tỉnh Hậu Giang đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm là tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư; Hội chợ Công Thương khu vực ÐBSCL - Hậu Giang năm 2022; tập trung nguồn lực, triển khai các giải pháp để tạo quỹ đất sạch cho phát triển công nghiệp; đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; rà soát kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

NGUYÊN ĐẠT (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết