09/02/2021 - 11:06

Giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2020

(CT) - Theo Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, các ban, ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện mục tiêu “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”.

Trong năm 2021, phải giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2020; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố; bảo đảm 100% tin báo báo tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được thụ lý; chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội được lựa chọn thực hiện… Song song đó, tập trung đấu tranh, phòng chống, làm giảm các loại tội phạm nổi lên hiện nay như: tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm hại trẻ em, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội…

Ban Chỉ đạo 138 thành phố yêu cầu tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các hoạt động phòng ngừa xã hội, phát huy vai trò các tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn cơ sở trong đảm bảo an ninh trật tự. Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, thủ đoạn tội phạm, để nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, xử lý kịp thời vụ việc, không để phát sinh điểm nóng. Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng mạng xã hội trong các hoạt động phòng chống tội phạm phù hợp từng đơn vị, địa phương.

                                               KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết