06/08/2018 - 07:28

Doanh thu du lịch các tỉnh cụm phía Đông ĐBSCL đạt trên 2.200 tỉ đồng 

6 tháng đầu năm 2018, hoạt động du lịch các tỉnh phía Đông ĐBSCL (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Trà Vinh) tiếp tục tăng trưởng cả về doanh thu, lượng khách... Cụ thể, khách du lịch nội địa đến với các tỉnh ước đạt 5.532.374 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ, trong đó có 906.055 lượt khách quốc tế, tăng 6% so với cùng kỳ; tổng thu ước đạt 2.200 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Khách du lịch tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: NGUYỄN TOÀN
Khách du lịch tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: NGUYỄN TOÀN

Đó là kết quả từ sự phối hợp giữa các tỉnh trong cụm và TP Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động hỗ trợ, gắn kết với các địa phương trong phát triển sản phẩm, quảng bá, giới thiệu điểm đến với thị trường du khách trong nước và quốc tế. Thông qua các hoạt động liên kết xúc tiến du lịch, các tỉnh trong cụm đã thiết lập được mối quan hệ với các cơ quan xúc tiến du lịch ở Trung ương, địa phương, Trung tâm Xúc tiến Du lịch các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí,…tạo thuận lợi trong quảng bá, xúc tiến du lịch. Ngoài ra, các tỉnh trong cụm chú trọng liên kết về quy hoạch phát triển du lịch, kêu gọi đầu tư các dự án phát triển du lịch và sản phẩm du lịch. Các tỉnh xây dựng Đề án sản phẩm du lịch của từng tỉnh hòa cùng sản phẩm du lịch đặc thù vùng ĐBSCL: Đồng Tháp ký kết với Long An và Tiền Giang xây dựng, khai thác, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tham quan trải nghiệm du lịch Đồng Tháp Mười; Tiền Giang và Bến Tre tiếp tục phối hợp triển khai lập quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia 4 cù lao (Long, Lân, Quy, Phụng). Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp phối hợp xây dựng hoàn chỉnh đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được các tỉnh trong cụm chú trọng: xây dựng chương trình liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về kỹ năng thuyết minh du lịch, du lịch cộng đồng, nghiệp vụ du lịch, bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên du lịch…

Bên cạnh những kết quả đạt được, những tháng cuối năm, các tỉnh trong cụm cần khắc phục hạn chế về hợp tác, liên kết hỗ trợ xây dựng điểm đến, sản phẩm du lịch; liên kết đào tạo, quản lý nhà nước về du lịch; việc triển khai các nội dung, chương trình đã ký kết chưa đạt được kết quả cao, chưa xây dựng được hình ảnh chung để quảng bá, xúc tiến du lịch và chưa tạo ra được nhiều sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách…

NGUYỄN TOÀN

Chia sẻ bài viết