17/08/2011 - 10:07

Điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng sâu vùng xa, miền núi hải đảo

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá ở giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, phù hợp mục tiêu giáo dục; tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh, sinh viên; tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh, đặc biệt đối với học sinh bán trú ở vùng dân tộc, miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Riêng Giáo dục mầm non sẽ củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, đạt 25% trẻ độ tuổi nhà trẻ và 85% trẻ ở độ tuổi mẫu giáo; điều chỉnh để từng bước hoàn thiện việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm khắc phục những bất cập trong những năm qua; triển khai tự đánh giá, đẩy mạnh triển khai đánh giá ngoài các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; tập trung củng cố mô hình hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; đồng thời tăng cường kiểm tra các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết