19/10/2018 - 07:50

Đến năm 2020 có 180 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả 

(CT)- Ngày 17-10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở với Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Cần Thơ và Hội Nông dân TP Cần Thơ về thực hiện mục tiêu 180 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 (ảnh).


Ảnh: KHÁNH TRUNG

Việc ký kết Chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”. Theo đó, Cần Thơ xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 180 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả của Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất ở nông thôn và vai trò tự chủ, sáng tạo của HTX trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để đạt mục tiêu trên, 3 đơn vị trên sẽ phối hợp thực hiện củng cố nâng cao hiệu quả của HTX nông nghiệp; giải thể dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động; thành lập mới và tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; phát triển liên hiệp HTX nông nghiệp.

Trong nội dung Chương trình phối hợp nêu rõ trách nhiệm cụ thể của các đơn vị. Trong đó, Sở NN&PTNT thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đã được Chính phủ phê duyệt phù hợp với số lượng, lĩnh vực, nội dung… theo mục tiêu phát triển 180 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả…

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết