10/11/2014 - 22:03

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị thực hiện quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Cử tri xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền đề nghị ngành chức năng tổ chức thực hiện nghị định của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Nội dung trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố, như sau:

Nghị Quyết số 142/NQ-CP ngày 31-12-2013 của Chính phủ về kết quả phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2013; tại Khoản 7 về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có nêu: Chính phủ thống nhất chưa thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại các Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; số 13/2010/NĐ-CP; Điều 6 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi và Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi.

Vì vậy, Nghị định 136/2013/NĐ-CP đến nay vẫn chưa thực hiện. Khi có chỉ đạo và hướng dẫn của các Bộ có liên quan, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành triển khai để các địa phương thực hiện.

Chia sẻ bài viết