28/07/2021 - 06:35

Đề nghị sớm bồi thường thiệt hại

Cử tri quận Cái Răng đề nghị đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho những hộ dân còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án khu dân cư do Công ty Nam Long làm chủ đầu tư. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án khu dân cư Nam Long (lô 8B), quận Cái Răng, do Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long - Chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 23,4ha, 133 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay, dự án đã tiến hành giải phóng mặt bằng được 22,3ha, còn lại 1,1ha, với 44 hộ bị ảnh hưởng, chưa giải phóng mặt bằng. Qua rà soát, hồ sơ bồi thường từ năm 2003 đến nay không còn phù hợp theo quy định hiện hành, cần phải điều chỉnh, bổ sung các thủ tục về thu hồi đất và phương án bồi thường. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận Cái Răng căn cứ khoản 8, điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện công tác bồi thường đối với các trường hợp còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án khu dân cư lô 8B.

Hiện nay, Hội đồng thẩm định thành phố đang xem xét đề nghị của UBND quận Cái Răng về việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ theo Luật đất đai năm 2013 đối với các trường hợp còn lại để tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định. UBND thành phố yêu cầu Hội đồng thẩm định thành phố sớm tham mưu phương án để trong quý III-2021 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ ảnh hưởng bởi dự án còn lại theo đúng quy định.

Chia sẻ bài viết