06/12/2022 - 08:28

Đề nghị khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế

Đại biểu HĐND thành phố chất vấn về và đề nghị khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập. Nội dung trả lời của Sở Y tế như sau:

- Về thuốc, UBND thành phố đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 21/21 cơ sở; trong  đó, có 21/21 bệnh viện có kết quả chọn thầu thuốc phục vụ tại đơn vị. Ngoài ra, để đáp ứng kịp thời việc cung ứng thuốc, UBND thành phố đã phê duyệt kế hoạch mua sắm trực tiếp cho 3 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) trong thời gian chờ kết quả thầu năm 2022.

- Về hóa chất - vật tư y tế: Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung hóa chất - vật tư thông thường và đã có kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 17-6-2022.

Đấu thầu mua sắm tại các cơ sở y tế (hóa chất - vật tư y tế đăng ký là trang thiết bị): Ngày 4-8-2022, UBND thành phố có công văn phân công đơn vị thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế.

Để kịp thời cung ứng đầy đủ hóa chất - vật tư y tế đăng ký là trang thiết bị y tế, Sở Y tế đã xin chủ trương mua sắm trực tiếp trang thiết bị (hóa chất - vật tư) trong tình thế cấp bách cho các cơ sở KCB. Ngày 28-10-2022, UBND thành phố thống nhất chủ trương cho phép mua sắm trực tiếp trang thiết bị y tế bổ sung năm 2022 trong thời gian chờ tổ chức đấu thầu rộng rãi theo quy định. Các đơn vị đang thực hiện quy trình thủ tục mua sắm trang thiết bị theo quy định.

Về nguyên nhân thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, do lượng bệnh nhân về Cần Thơ KCB tăng đột biến kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, ảnh hưởng đến kế hoạch dự trù, mua sắm thuốc của đơn vị. Tâm lý sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra nên các đơn vị không dám đấu thầu mua sắm; hoặc tỏ ra lúng túng, ngại thực hiện. Một số doanh nghiệp, nhà cung cấp e ngại cung ứng hàng hóa cho các đơn vị công, do giá chưa hợp lý, thủ tục đấu thầu và thanh toán phức tạp. Việc đấu thầu tập trung cấp quốc gia chậm có kết quả và kết quả không đầy đủ theo danh mục, khiến bệnh viện phải sử dụng hết lượng dự trữ và tự mua…

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc về việc đảm bảo việc cung ứng thuốc, hóa chất - vật tư y tế nhằm cung ứng kịp thời nhu cầu điều trị. Trong đó, nêu rõ quá trình thực hiện mua sắm dẫn đến chậm trễ, tiêu cực trong phục vụ điều trị, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Chia sẻ bài viết