24/05/2015 - 16:15

Đẩy mạnh công tác giải ngân các công trình xây dựng cơ bản

Trên 8 tỉ đồng nợ đọng XDCB

Qua báo cáo của các chủ đầu tư, tổng số nợ đọng XDCB đến ngày 31-12-2014 là 8,268 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 7,065 tỉ đồng và ngân sách địa phương 1,203 tỉ đồng.

Các công trình có nợ đọng XDCB như: Dự án tăng cường năng lực Trung tâm Kiểm định và Quy hoạch xây dựng Cần Thơ thành trung tâm vùng ĐBSCL do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư với nợ đọng 7,065 tỉ đồng. Đối với dự án này, UBND thành phố đã gửi công văn đến Kho bạc Nhà nước đề nghị kéo dài thời gian giải ngân đến hết 30-6-2015 để xử lý hết nợ đọng của dự án. Ngoài ra, có 2 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đang chờ quyết toán với nợ đọng 992 triệu đồng gồm công trình lắp đặt 7 vị trí camera do Công an thành phố làm chủ đầu tư (kinh phí 863 triệu đồng) và Đầu tư mua sắm xe chữa cháy trang bị cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Phong Điền do Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố làm chủ đầu tư (kinh phí 129 triệu đồng). Có 1 dự án nợ đọng 211 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư là Dự án đầu tư đồng bộ hạ tầng mạng LAN ở phường, xã, thị trấn do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư. Khi dự án đủ điều kiện bố trí vốn sẽ bố trí thực hiện đồng thời thanh toán nợ đọng.

Chia sẻ bài viết