24/05/2015 - 21:33

Đảng bộ xã Trường Thành

Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Hơn 2 năm qua, Đảng ủy xã Trường Thành (huyện Thới Lai) đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Cùng với việc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh công tác quy hoạch - đào tạo cán bộ và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, từ đó đã tạo sự chuyển biến toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

NHIỀU HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

Tại hội nghị kiểm điểm theo NQTW4 diễn ra tháng 9-2012, bên cạnh những mặt ưu điểm, Đảng ủy xã Trường Thành đã thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm của mình. Điển hình như công tác giáo dục chính trị tư tưởng đôi lúc thiếu sâu sát, chưa kịp thời và việc tuyên truyền, phản bác những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch chưa hiệu quả nên nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên để người thân tham gia tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Một số cán bộ, đảng viên chỉ tập trung nhiều cho việc làm ăn, chưa tích cực trong công tác, ít tham gia đóng góp xây dựng Đảng và các phong trào của địa phương. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ thiếu bài bản và căn cơ, chắp vá nên trình độ của nhiều cán bộ xã chưa đáp ứng yêu cầu. Vẫn còn một số cấp ủy viên chưa mạnh dạn trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, ngại va chạm, chưa thực hiện tốt quy chế làm việc của Đảng ủy. Việc lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy có lúc thiếu đồng bộ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng hệ thống chính trị. Việc lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Huyện ủy chưa hiệu quả, nhất là Nghị quyết 06 của Huyện ủy về phát triển kinh tế hộ đạt kết quả thấp, sức lan tỏa chưa mạnh. Việc lãnh đạo xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác chưa hiệu quả; chưa tìm giải pháp hỗ trợ cho nhân dân trong xây dựng cánh đồng mẫu; việc xây dựng nông thôn mới còn lúng túng, nhất là các tiêu chí cần có sự hỗ trợ, đầu tư về chuyên môn và vốn. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trên địa bàn vẫn còn tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn hạn chế…

Được cán bộ xã, cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện vận động, hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật, ông Nguyễn Thành Phước, ở ấp Trường Trung, xã Trường Thành (bìa trái) đã cải tạo 4 công vườn tạp trồng sầu riêng.

Đồng chí Dương Văn Trí, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm nêu trên là do công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy chưa thường xuyên, sâu sát; ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống và ý thức thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa mang lại hiệu quả. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực tự giác học tập nâng cao trình độ. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý xã chưa năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công phụ trách, còn trông chờ sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy…

NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI

Đầu tháng 5-2015, chúng tôi trở lại xã Trường Thành đúng lúc Đảng bộ xã vừa tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phan Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, phấn khởi nói: "Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu cấp ủy khóa mới gồm 16 đồng chí. Hầu hết cấp ủy viên khóa mới đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và chính trị. Trong đó 13 đồng chí đã tốt nghiệp đại học, 3 đồng chí đang học đại học; có 9 đồng chí có bằng trung cấp lý luận chính trị - hành chính và 7 đồng chí đang học trung cấp lý luận chính trị - hành chính; có 6 đồng chí dưới 35 tuổi, 3 nữ. Có được đội ngũ cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu như thế này là do thời gian qua Đảng ủy quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ". Theo đồng chí Phan Văn Tấn, sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ, như: Lựa chọn những cán bộ trẻ, có năng lực, tâm huyết, có triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xã; động viên cán bộ khắc phục khó khăn để học tập nâng cao trình độ; tạo điều kiện cho 18 cán bộ đi đào tạo đại học chuyên môn và cử 18 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Đồng chí Lê Hoàng Thành, cán bộ tổ chức Đảng ủy, bộc bạch: "Tôi được Đảng ủy tạo điều kiện để học Đại học Luật. Qua tham gia khóa đào tạo đã giúp tôi nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao". Nhờ làm tốt công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ, đến nay, 100% cán bộ chuyên trách và công chức của xã đã đạt chuẩn về trình độ.

Sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã Trường Thành cũng đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Theo đồng chí Dương Văn Trí, Bí thư Đảng ủy xã, hơn 2 năm qua, Đảng ủy chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình sinh hoạt lệ của các chi bộ; chỉ đạo các chi bộ, đảng viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy cũng chỉ đạo ban chi ủy các chi bộ quán triệt đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nên tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 98% (tăng hơn trước 10%), thái độ học tập nghiêm túc hơn. Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhiều đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm và thi hành kỷ luật 1 đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm. Một số cán bộ còn nặng lo kinh tế gia đình, chưa tích cực trong công tác; một số cán bộ, công chức xã chưa bảo đảm giờ giấc làm việc; còn để người thân tham gia chơi số đề, nhậu nhẹt bê tha, đá gà, mê tín dị đoan… Đảng ủy đã mời làm việc, nhắc nhở, uốn nắn nên đã khắc phục khá tốt. Đảng ủy xây dựng và bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy; duy trì nghiêm các cuộc họp theo quy chế để bàn bạc dân chủ, thấu đáo mọi vấn đề, công việc trước khi triển khai thực hiện. Nhờ vậy, đến nay, nội bộ Đảng ủy, UBND xã đoàn kết thống nhất hơn.

Cùng với khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Trường Thành đã lãnh đạo triển khai nhiều biện pháp khắc phục khuyết điểm trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh trật tự. Đồng chí Dương Văn Trí, Bí thư Đảng ủy, cho biết: Hơn 2 năm qua, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động và có giải pháp hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ theo Nghị quyết số 06 của Huyện ủy. Trên cơ sở đó, các ban, ngành, đoàn thể xã đã tín chấp cho đoàn viên, hội viên vay trên 10 tỉ đồng; đề nghị cấp trên hỗ trợ cây giống, con giống cho nhân dân. Nhờ vậy, hơn 2 năm qua, nhân dân trong xã đã cải tạo được 17,6 ha vườn tạp trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chuyển đổi 52 ha đất trồng lúa vụ thu - đông sang trồng mè; xây dựng một số mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, như: Trồng huệ, nuôi trăn, nuôi bồ câu… Theo chỉ đạo của Đảng ủy, các ban, ngành, đoàn thể xã đã phối hợp với Trường dạy nghề huyện mỗi năm mở 3 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giới thiệu việc làm cho trên 300 lao động; đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng 32 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo… Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay giảm xuống còn 3,07%. Đảng ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, tích cực tố giác tội phạm.

Với việc triển khai nhiều biện pháp quyết liệt và đồng bộ, đến nay, Đảng ủy xã Trường Thành đã khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4. Những kết quả này đã góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức bật để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết