04/12/2022 - 15:08

Chiều đông 

Từ Dạ Linh

 

Chú sẻ nâu tìm góc khuất xây tổ

Phía mùa đông cơn gió lạnh tràn về.

 

Em áo ấm, khăn voan chiều e ấp

Giấu nồng nàn trong sắc son môi.

 

Ngày ngang qua xóm làng vương hương khói

Dấu bình yên, đủng đỉnh trâu về nhà.

 

Vầng trăng nhú lơ lửng ngang mái lá

Má em hồng, bếp lửa ấm chiều đông.

 

Chia sẻ bài viết