22/03/2020 - 07:01

Cần Thơ nỗ lực giải ngân vốn xây dựng cơ bản 

Mới đây, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), nhất là đối với các dự án, công trình trọng điểm của thành phố. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành, các địa phương, chủ đầu tư các dự án tăng cường giám sát, theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các công trình XDCB trên địa bàn thành phố, qua đó có khối lượng thực hiện giải ngân nguồn vốn năm 2020 đảm bảo yêu cầu đề ra.

Kết quả giải ngân chưa đạt mục tiêu

Công trình đường tỉnh 922 đang được nhà thầu tập trung thi công.

Năm 2019, kết quả giải ngân vốn XDCB (giải ngân thực tế đến 31-1-2020) trên địa bàn thành phố được hơn 4.002,59/5.473,04 tỉ đồng, đạt 73,13%. Trong tổng số 8 nguồn vốn, có 5 nguồn tỷ lệ giải ngân đạt trên 80% (dự phòng ngân sách Trung ương 100%, tiền sử dụng đất 92,97%, Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 92,59%, cân đối ngân sách địa phương 89,77% và xổ số kiến thiết 86,9%). Còn lại 3 nguồn giải ngân còn thấp (vốn ODA đạt 30,37%, vốn ODA Chính phủ vay về cho vay lại đạt 52,91%, các nguồn vốn khác do thành phố quản lý 57,59%)…

Chủ tịch UBND quận Ô Môn Lê Việt Sĩ cho biết: Năm 2019, quận giải ngân vốn XDCB đạt theo kế hoạch, đến cuối năm đạt gần 98%. Còn theo Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Mã Khánh Hậu, năm 2019, quận giải ngân vốn XDCB đạt khoảng 65%, thấp có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đến khoảng tháng 10-2019 thành phố phân bổ chỉ tiêu về thêm khoảng 65 tỉ đồng, do thời gian gần cuối năm nên quận giải ngân đạt thấp. 

Năm 2020, kế hoạch vốn của thành phố được giao hơn 6.401,09 tỉ đồng, tăng 1.504,65 tỉ đồng (chủ yếu vốn ODA tăng hơn 577 tỉ đồng, còn lại là ngân sách Trung ương hỗ trợ, tiền sử dụng đất…). Theo đó, tổng số vốn đã giao chi tiết cho các chủ đầu tư là 6.229,18 tỉ đồng; trong đó vốn ODA 1.386,6 tỉ đồng, vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu 604,16 tỉ đồng, vốn trong cân đối ngân sách địa phương 3.504,72 tỉ đồng, bội chi ngân sách địa phương 733,7 tỉ đồng… Trong cơ cấu phân bổ vốn năm 2020, tỷ trọng các dự án thành phố quản lý thực hiện khởi công mới thấp hơn so với hoàn thành, chuyển tiếp. Cụ thể: có 18/101 dự án khởi công mới, 83/101 dự án chuyển tiếp và hoàn thành… Ngay sau khi giao kế hoạch vốn năm 2020, UBND thành phố đã chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thúc đẩy nhanh tiến giải ngân vốn. Tính đến ngày 17-3-2020, giá trị giải ngân vốn năm 2020 được hơn 400 tỉ đồng, đạt 6,5% kế hoạch vốn.

Tại cuộc họp kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB mới đây, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh yêu cầu các chủ đầu tư thời gian tới trong quá trình lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo phương án xử lý các nhà thầu thi công chậm trễ; các dự án có vốn kéo dài từ năm 2019 sang năm 2020 chủ đầu tư phải tập trung thực hiện, giải ngân. Các chủ đầu tư cũng phải giám sát chặt chẽ, đôn đốc các nhà thầu đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình.

Những giải pháp

Để đảm bảo giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, ông Nguyễn Thực Hiện, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, cho rằng: Các chủ đầu tư phải quyết tâm, ưu tiên giải ngân hết số vốn kéo dài từ năm 2019 chuyển sang năm 2020 ngay trong những tháng đầu năm, tiếp theo là giải ngân sớm số vốn được bố trí năm 2020. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, có khối lượng nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay. Tổ chức giám sát chặt chẽ các hoạt động của các nhà thầu tham gia xây dựng công trình, báo cáo về Tổ giám sát của thành phố theo dõi, cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Chủ động, kịp thời đề xuất điều chỉnh, điều chuyển vốn đã bố trí đối với các công trình giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân hết vốn đã bố trí trong năm 2020. Khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết để khởi công các dự án đầu tư khu tái định cư tại các quận, huyện chậm nhất trong quý II-2020.

Các Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TP Cần Thơ được giao kế hoạch vốn năm 2020 khá lớn để triển khai các dự án, công trình. Các đơn vị này cho biết, cũng đang tập trung thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của thành phố, để có khối lượng và thực hiện giải ngân nguồn vốn đạt tỷ lệ cao. Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2020, Ban được giao vốn ngân sách địa phương và vốn trái phiếu Chính phủ kéo dài tổng cộng là 975 tỉ đồng. Từ đầu năm đến nay đã giải ngân được 123 tỉ đồng, đạt 12,7%. Ban đang tập trung thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân hết nguồn vốn bố trí gồm: Dự án kè sông Cần Thơ (gói 1 và gói 2), Dự án kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu, Dự án cầu Rạch Nhum và Rạch Tra, Dự án đường tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ), Dự án cầu Vàm Xáng, Dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (Mỹ Khánh – Phong Điền)…

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TP Cần Thơ, Dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (Mỹ Khánh – Phong Điền) đã hoàn thành, Dự án kè sông Cần Thơ (gói 1 và gói 2) tiến độ đã đạt 84,1% và dự kiến hoàn thành vào 30-6-2020, Dự án cầu Rạch Nhum và Rạch Tra dự kiến thông xe vào cuối tháng 3-2020. Dự án đường tỉnh 922 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ) tiến độ đã đạt khoảng 30%, Dự án kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu triển khai thi công, Dự án cầu Vàm Xáng dự kiến đầu tháng 4-2020 triển khai khoan cọc nhồi.

Ông Lê Văn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ, cho biết: Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) có tổng mức đầu tư 7.843 tỉ đồng, trong đó vốn vay xây lắp 5.697 tỉ đồng và còn lại là vốn đối ứng. Về tình hình giải ngân thanh toán tính đến 31-12-2019, vốn đối ứng thanh toán được 1.416 tỉ đồng (đạt 74%), xây lắp thanh toán 651 tỉ đồng (tương đương 11%); riêng quý I-2020 Ban giải ngân được 58 tỉ đồng xây lắp. Dự án có tổng số 46 gói thầu (gồm 27 gói thầu xây lắp và còn lại là các gói thầu khác). Trong quý II-2020, Ban dự kiến tổ chức đấu thầu thêm khoảng 9 gói thầu, tương đương 1.000 tỉ đồng; trong quý III-2020 tiếp tục đấu thầu cầu Trần Hoàng Na giá trị cũng tương đương khoảng 1.000 tỉ đồng. Với tình hình triển khai thực hiện trên, Ban dự kiến trong quý II-2020 có kế hoạch giải ngân khoảng 380 tỉ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Mã Khánh Hậu, đầu năm 2020, đến nay quận giải ngân được 3,6 tỉ đồng, trong quý I-2020 quận tập trung thực hiện thủ tục các dự án và công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án; quận sẽ nỗ lực và quyết tâm để giải ngân vốn XDCB đạt cao… Chủ tịch UBND quận Ô Môn Lê Việt Sĩ cũng cho biết: Năm 2020, địa phương được UBND thành phố có chủ trương cho thực hiện khu dân cư, tái định cư tương đương 4,6ha, 238 nền và tổng số vốn là 36 tỉ đồng. Quận xác định nguồn vốn này cần thực hiện ngay trong năm 2020, do đó quận chỉ đạo các ngành tập trung thực hiện dự án này, dự kiến đến cuối tháng 4-2020 quận sẽ giải ngân nguồn vốn này được 11 tỉ đồng, đảm bảo dự án hoàn thành trong năm nay.

Giải ngân vốn năm 2019 đạt trên 73%, năm 2020 mới đạt 6,5% là rất thấp. Lãnh đạo thành phố các sở, ngành và địa phương, chủ đầu tư cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng dự án. Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung nhấn mạnh: Thời gian tới, các chủ đầu tư phải có trách nhiệm đối với những dự án chuyển tiếp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân; chú ý các dự án trọng điểm đến hạn: đường tỉnh 922, Dự án 3... Đồng thời, cần rà soát lại nhu cầu tái định cư, giải quyết tái định cư đặt lên hàng đầu để triển khai các dự án. Các sở, ngành có quy chế phối hợp trong triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ giải ngân.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết