14/04/2024 - 15:33

Cần Thơ: Cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu 599 trưởng ấp, khu vực 

(CT)- Ngày 14-4-2024, hơn 295 ngàn cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn TP Cần Thơ tham gia bầu 599 trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2024-2029.

Cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu trưởng khu vực 6 (phường An Khánh, quận Ninh Kiều). Ảnh: NGỌC QUYÊN

Bên ngoài các tổ bầu cử được trang trí cờ, khẩu hiệu trang trọng; niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử và tiêu chuẩn trưởng ấp, khu vực; loa phóng thanh tuyên truyền về bầu cử.

Cử tri đại diện hộ gia đình xem danh sách và tiểu sử người ứng cử, tiêu chuẩn trưởng khu vực. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại cuộc họp của cộng đồng dân cư, các tổ bầu cử công bố các quyết định; giới thiệu danh sách người ứng cử, tiêu chuẩn trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2024-2029; thảo luận với cử tri đại diện hộ gia đình về việc bầu trưởng ấp, khu vực bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Đối với hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết được kiểm đếm ngay tại thời điểm biểu quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp. Đối với hình thức bỏ phiếu kín, cử tri đại diện hộ gia đình biểu quyết thống nhất ban kiểm phiếu. Sau đó, ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, cách ghi phiếu, bỏ phiếu và tiến hành phát phiếu để cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu trưởng ấp, khu vực…

Cử tri đại diện hộ gia đình biểu quyết thống nhất hình thức bầu trưởng khu vực. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Nhờ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trước và trong ngày bầu cử, cử tri đại diện hộ gia đình đã hăng hái tham gia bầu cử. Thông qua việc bầu trưởng ấp, khu vực đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh. 

Cử tri nhận phiếu bầu. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Cử tri bỏ phiếu bầu Trưởng khu vực 6 (phường An Khánh, quận Ninh Kiều). Ảnh: NGỌC QUYÊN

Cử tri bỏ phiếu bầu Trưởng khu vực 6 (phường An Khánh, quận Ninh Kiều). Ảnh: NGỌC QUYÊN

NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết