31/10/2011 - 08:51

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Các cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Báo Cần Thơ và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố gần đây, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các cơ quan báo chí của thành phố thông tin thường xuyên trên báo, đài về nội dung các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời các vấn đề bức xúc mà cử tri đã góp ý, kiến nghị. Đồng thời, nêu rõ những cơ quan, đơn vị chậm trễ, chưa trả lời ý kiến cử tri theo đúng thời gian quy định. Chung quanh vấn đề này, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết:

Tại kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố, nhằm mở rộng dân chủ, thể hiện sự cầu thị của Thường trực HĐND, HĐND thành phố, đồng thời, tạo điều kiện để cử tri phản ánh, kiến nghị các vấn đề quan tâm, bức xúc, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức “đường dây nóng” để ghi nhận các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri. Mặc dù, đây là lần đầu tiên tổ chức, nhưng “đường dây nóng” của Thường trực HĐND đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri. Kết quả đã có 55 cử tri điện thoại về “đường dây nóng” để phản ánh, kiến nghị những vấn đề bức xúc của mình. Các vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị có liên quan đến 17 sở, ngành, quận, huyện. Mặc dù Thường trực HĐND thành phố đã có công văn yêu cầu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; UBND thành phố cũng đã có công văn chỉ đạo, phân công các sở, ngành, địa phương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nhiệm vụ, thẩm quyền. Thế nhưng, sau nhiều lần Thường trực HĐND, Văn Phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đôn đốc, nhắc nhở vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, sau kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố, 53/54 đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp (1 đại biểu bị bệnh) để báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri đối với tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Sau tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển cho UBND thành phố và cơ quan, đơn vị đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thời gian mà Thường trực HĐND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri là trước ngày 15-10-2011. Nhưng vẫn có cơ quan, đơn vị chậm trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri luôn mong mỏi các vấn đề quan tâm, bức xúc của mình được giải quyết. Trong ảnh: Cử tri huyện Phong Điền trình bày tâm tư, nguyện vọng của mình đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. 

Việc công khai các nội dung trả lời của các cơ quan, đơn vị trên các phương tiện truyền thông là nhằm mục đích để cử tri biết các nỗ lực của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND thành phố trong việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, để các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hơn đối với những gì đã “hứa” với cử tri. Mặt khác, thông qua các phương tiện truyền thông, cử tri cũng có thể tham gia cùng đại biểu HĐND, Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện lời hứa của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trước đại biểu, cử tri thành phố. Việc nêu tên cơ quan, đơn vị chưa trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri khi đã hết thời gian quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với những vấn đề cử tri quan tâm, thắc mắc. Qua đó, cử tri cũng có thể đánh giá thái độ của cơ quan, đơn vị trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, thông tin về nội dung trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan, đơn vị trên các phương tiện truyền thông cũng giúp cho cử tri hiểu hơn những việc đã làm, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới của các cơ quan, đơn vị; qua đó, góp phần tuyên truyền phổ biến, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân...

* Thưa đồng chí, sau kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố đến nay, các cơ quan, đơn vị liên quan có thực hiện việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đúng thời gian quy định? Qua thực hiện, còn những vấn đề gì cần lưu ý?

- Thời gian qua, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND thành phố chuyển đến. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan, đơn vị trả lời thỏa đáng. Thực tế, trong các ý kiến, kiến nghị của cử tri có những vấn đề có thể bắt tay vào khắc phục ngay, nhưng cũng có những vấn đề cần có thời gian để nghiên cứu, đề xuất giải pháp để thực hiện. Đối với các vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị có thể làm ngay, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện ngay. Đối với các vấn đề dài hơn, cần có thời gian, lộ trình để thực hiện, như: việc đầu tư mở rộng mạng lưới trường học, đường giao thông, chuyển giao khoa học, công nghệ, đào tạo, giải quyết việc làm..., Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị đưa vào chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên của sở, ngành, đơn vị để thực hiện, nhằm giải tỏa từng bước những bức xúc của cử tri.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, trả lời còn chung chung, chưa nhận trách nhiệm về sở, ngành mình để có phương hướng, kế hoạch giải quyết dứt điểm các bức xúc cửa cử tri; thậm chí có một số cơ quan, đơn vị chậm trễ, chưa trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng thời gian quy định...

* Thưa đồng chí, sắp tới Thường trực HĐND sẽ làm gì để khắc phục tình trạng trên?

- Mặc dù các cơ quan, đơn vị có nhiều cố gắng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, có ý kiến đã được giải quyết thỏa đáng, có ý kiến đã giải tỏa phần nào sự quan tâm, bức xúc cửa cử tri..., nhưng tiếp tục có những vấn đề mới phát sinh, đôi khi ý kiến của cử tri có lặp lại vấn đề cũ đã được giải quyết. Điều này cũng dễ hiểu, vì cử tri luôn mong muốn thành phố phát triển hơn nữa. Do đó, trách nhiệm của đại biểu là ghi nhận trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển cho các cơ quan, đơn vị chức năng xem xét, chắt lọc, trả lời. Việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri không chỉ đã được luật pháp quy định, mà nếu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cử tri sẽ tin tưởng hơn vào vai trò của HĐND, gắn bó, tin tưởng hơn vào chính quyền, các cơ quan, đơn vị; đồng thời cũng thể hiện văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức đối với nhân dân... Ngược lại, nếu các ý kiến, kiến nghị của cử tri không được trả lời thỏa đáng, cử tri sẽ ít tham gia, hoặc ít phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND với cử tri. Điều này thật đáng lo ngại...

Để góp phần nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các cơ quan báo chí của thành phố tiếp tục thông tin các văn bản trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan, đơn vị; “điểm danh” các cơ quan, đơn vị chậm trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; hoặc các cơ quan, đơn vị “hứa”, nhưng không thực hiện trên các phương tiện tuyền thông. Nhân đây, chúng tôi kêu gọi cử tri thường xuyên theo dõi phần trả lời của các cơ quan, đơn vị trên các cơ quan báo chí để cùng đại biểu HĐND, Thường trực HĐND thành phố giám sát quá trình thực hiện lời hứa của các cơ quan, đơn vị.

* Xin cảm ơn đồng chí!

QUỐC TRƯỞNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết