24/08/2008 - 08:37

Cà Mau: 22.000 gia đình nghèo được hỗ trợ nhà ở

(CT)- Thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” từ năm 2000 đến nay, tỉnh Cà Mau đã vận động được trên 120 tỉ đồng, xây dựng trên 22.000 căn nhà “Đại đoàn kết”, 400 cây cầu giao thông nông thôn, trên 500 giếng nước sạch... Trong năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008 Cà Mau đã vận động được trên 31 tỉ đồng, xây dựng và sửa chữa 3.342 căn nhà cho người nghèo, khoan 292 giếng nước sạch, xây dựng mới 101 cây cầu giao thông nông thôn cùng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực khác. Bên cạnh đó, Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ xây dựng 2.098 căn nhà cho đồng bào Khmer theo Chương trình 134 của Chính phủ, xây dựng 3 phòng học, hỗ trợ chữa bệnh và điều trị cho 710 người nghèo bị tai nạn giao thông…

Hiện nay tỉnh Cà Mau còn 3.100 người dân nghèo phải sống trong những căn nhà tạm bợ cần được giúp đỡ xây dựng và sửa chữa. Nhiều nơi trong tỉnh còn thiếu nước sạch, cầu giao thông nông thôn, trẻ em nghèo, gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người tàn tật cần được giúp đỡ. Cà Mau phấn đấu từ nay đến cuối năm thông qua các cuộc vận động giúp đỡ cho người nghèo, cơ bản xóa nhà tạm bợ cho người nghèo trong tỉnh.

T. TÂM - THANH MINH

Chia sẻ bài viết