25/06/2019 - 18:49

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ:

Bình Thủy tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 

(CT)- Ngày 25-6-2019, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tổ chức hội nghị Quận ủy mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trao Bằng khen, Giấy khen cho các đảng viên quận Bình Thủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018). 

Trong 6 tháng qua, Quận ủy Bình Thủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chương trình công tác đạt nhiều kết quả phấn khởi. Trong đó, các cấp ủy triển khai học tập, quán triệt cũng như sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân năm 2018 đúng theo chỉ đạo của Thành ủy; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh thực hiện;… Tình hình kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục tăng trưởng ổn định; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị thời gian tới, Quận ủy Bình Thủy tập trung chỉ đạo, đề ra các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy đảm bảo chất lượng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ; chuẩn bị tốt nhân sự phục vụ đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp quận nhiệm kỳ 2020-2025 đúng quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị lãnh đạo quận Bình Thủy cần tập trung huy động và khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; triển khai thực hiện tốt các công trình, dự án trên địa bàn; tập trung thu ngân sách đạt kế hoạch; chú trọng thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết