14/03/2018 - 15:06

Bến Tre thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước, xử lý, khắc phục sạt lở, đồng thời giải quyết và đảm bảo tiến độ đầu tư, xây dựng các dự án lớn đang triển khai tại các khu vực ven biển của tỉnh, năm 2017, Dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre được triển khai.

Sạt lở bờ biển tại cồn Ngoài, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri.

Dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh thực hiện, Trung tâm Kỹ thuật công nghệ tài nguyên nước làm đơn vị tư vấn. Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn khảo sát, thu thập số liệu tại 12 xã thuộc 3 huyện biển Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú.

Ông Phan Minh Triết - Phó chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo, Sở TN&MT cho biết, sắp tới, ngành sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục khảo sát thực địa để xác định vị trí thiết lập danh mục bảo vệ hành lang bờ biển, lập dự thảo danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, tổ chức hội thảo lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về dự thảo. Dự kiến, cuối năm 2018, hoàn chỉnh danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trình UBND tỉnh phê duyệt; năm 2019 sẽ cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển và nghiệm thu kết quả dự án, bàn giao sản phẩm.

Được biết, dự án xây dựng còn hướng đến bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Theo Báo Đồng Khởi

Chia sẻ bài viết