14/04/2024 - 18:08

Bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính, 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 

(CT) - Ðó là một trong những yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tại Công văn số 1304/UBND-KSTT về việc thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ, vừa được UBND thành phố ban hành.

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tiếp tục thống kê, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố công bố TTHC nội bộ. Cụ thể, đối với TTHC nhóm A, B1 thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: số lượng, nội dung trên cơ sở quyết định công bố của bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực. Ðối với TTHC nhóm B2, B3: nghiên cứu, vận dụng hướng dẫn thực hiện kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025. Ðối với danh mục TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương do Văn phòng Chính phủ tổng hợp: căn cứ đặc thù và tình hình địa phương. Thời gian hoàn thành trước ngày 15-6-2024.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tổ chức rà soát 100% TTHC nội bộ đã được công bố; tham mưu Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt phương án đơn giản hóa, bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% TTHC, 20% chi phí tuân thủ TTHC; hoàn thành trước ngày 15-10-2024. Ðồng thời, chủ động rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa đối với TTHC nội bộ thuộc phạm vi giải quyết; đối với phương án đề xuất thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (nếu có) gửi các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện phương án.

Tin, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết