26/09/2022 - 23:17

An Giang: Đẩy mạnh phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn

(CT) - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn (LN, NNNT) năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó phấn đấu công nhận ít nhất 1 LN theo tiêu chí quy định của Chính phủ; thực hiện ít nhất 3 dự án phát triển NNNT, LN truyền thống theo từng ngành nghề, từng lĩnh vực. Đồng thời hỗ trợ cơ sở ngành nghề, LN xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký các hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại; hỗ trợ phát triển sản phẩm NNNT, LN gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang. Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi về vốn, tín dụng, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, nghiên cứu, lựa chọn các LN và sản phẩm LN tiêu biểu để xây dựng thương hiệu.

Tỉnh An Giang hiện có 29 LN, NNNT đã được công nhận đạt “tiêu chí làng nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh An Giang” với 3.706 hộ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 11.482 lao động. Phần lớn các làng nghề hoạt động sản xuất quanh năm, chỉ có một số ít sản xuất mang tính thời vụ. Hiện một số cơ sở có quy mô tương đối đã tích cực tìm kiếm thị trường thông qua các kỳ hội chợ, quảng bá sản phẩm như đường thốt nốt, rèn, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ… Tuy nhiên NNNT phát triển còn chậm, mang tính tự phát, đa phần sử dụng công nghệ trang thiết bị lạc hậu, chất lượng sản phẩm chưa cao và kém sức cạnh tranh.

ĐÌNH PHONG

Chia sẻ bài viết