01/10/2013 - 20:56

“Gió mới” ở làng nghêu Đất Mũi

HTX nuôi nghêu Đất Mũi chịu trách nhiệm quản lý, khai thác có hiệu quả bãi nghêu rộng 3.000ha (từ kinh Ô Rô đến Rạch Mũi, xã Đất Mũi). Trong đó, khoảng 600ha là vùng nuôi nghêu thương phẩm, diện tích còn lại để khai thác nghêu giống. Ngoài ra, HTX còn tổ chức ương, bán nghêu giống và bao ví nuôi nghêu thương phẩm. Theo kế hoạch, trong năm đầu tiên được thành lập, HTX đầu tư trên 17 tỉ đồng (cả vốn tự có, vốn vay và vốn liên kết) để khoanh nuôi trên 100ha nghêu thương phẩm – ông Lý Hoàng Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Đất Mũi, cho biết.

Chia sẻ bài viết