25/05/2023 - 10:52

Ðẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô trên địa bàn thành phố

(CT) - Ông Nguyễn Văn Hồng, UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1763/UBND-KT về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn thành phố năm 2023.

Thực hiện Công điện số 397/CÐ-TTg ngày 13-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện phối hợp cùng Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ (PC Cần Thơ) tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố, trong đó khẩn trương triển khai ngay các nội dung: Ðối với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các hội và đoàn thể thành phố chủ động tiếp tục triển khai các nội dung tiết kiệm điện theo Chỉ thị, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, góp phần đảm bảo trong cung cấp điện trên địa bàn. Tổ chức chính trị - xã hội, các hội và đoàn thể quan tâm, phối hợp các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện chỉ đạo các cấp trực thuộc hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trong lực lượng đoàn viên, hộ gia đình và cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, PC Cần Thơ tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn này...

N.H

Chia sẻ bài viết