27/07/2017 - 20:55

Thới Lai

Xây mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn

Gần đây, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) đã huy động nhiều nguồn lực cùng chính quyền xây dựng các tuyến lộ giao thông nông thôn, cầu bê tông kiên cố, tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 6 tháng đầu năm 2017, huyện Thới Lai đã triển khai thi công 29 tuyến giao thông nông thôn 2m, với chiều dài 57,7km (đã thi công hoàn thành 50,5km, đạt hơn 115% kế hoạch). Ngoài ra, huyện cũng đang thi công 14 cầu giao thông nông thôn (đã hoàn thành 2 cây, 12 cây đã đổ cọc, đang tiếp tục thi công) và đang triển khai thực hiện 5 tuyến lộ giao thông nông thôn 4m, với chiều dài hơn 11km.

Đoạn đường “sáng, xanh, sạch, đẹp” ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. 

 

Huyện Thới Lai cũng đã tổ chức giặm vá 46km đường giao thông do huyện quản lý và vận động nhân dân sửa chữa các tuyến đường giao thông do xã quản lý; sơn 22 cây cầu; 420 cọc tiêu; 2 biển báo cầu. Đồng thời, huyện duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường: tuyến từ Bệnh viện Đa khoa huyện đến UBND xã Đông Thuận; tuyến từ chợ Vàm Nhon – chợ Ba Mít; tuyến từ Rạch Nhum – cầu Cồn Chen; tuyến từ Trung tâm bồi dưỡng chính huyện - Chợ Bà Đầm. Đầu tư xây dựng mới 2 tuyến điện chiếu sáng: tuyến từ cầu Cồn Chen – xã Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ) và tuyến từ UBND xã Trường Thành – Cây Dầu. Ông Nguyễn Đức Minh, ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, cho biết: “Diện mạo ở địa phương ngày một thay đổi. Đường sá, cầu đường được bê tông hóa, hệ thống đèn đường chiếu sáng cũng được đầu tư, giúp việc đi lại của bà con được thuận tiện, dễ dàng”.

Theo lãnh đạo UBND huyện Thới Lai, thời gian tới, để đảm bảo an toàn giao thông, cùng với việc xây dựng, nâng cấp cầu, đường giao thông, huyện sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, tự giác chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn giao thông; kiểm tra các phương tiện đường thủy và bến đò đưa khách ngang sông. Đồng thời, huyện sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch lập lại trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn; thực hiện các tuyến giao thông nông thôn năm 2017...

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết