01/06/2018 - 07:14

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy​:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, bản lĩnh, trung thực, trách nhiệm 

 

Sau 5 năm đi vào hoạt động, cán bộ, công chức Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cho Thường trực Thành ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN). Trao đổ​i vớ​i phóng viên Báo Cần Thơ về​ vấ​n đề​ nầy, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thà​nh ủy, cho biết:  

- Ngay sau khi được thành lập và đi vào hoạt động (31-5-2013), Ban Nội chính đã chủ động xây dựng và ban hành các văn bản, quy chế, quy định, nội quy, chương trình, kế hoạch công tác… phục vụ cho hoạt động, kiện toàn tổ chức và thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua 5 năm đi vào hoạt động, Ban Nội chính đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và PCTN, nổi bật như: Công văn số 1356-CV/TU ngày 10-7-2014 chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 03-QĐ/TU ngày 6-6-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 2-5-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra…

Ban Nội chính còn tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các quy chế phối hợp về công tác nội chính và PCTN giữa Ban Nội chính Thành ủy với các cơ quan tư pháp và các ngành có liên quan. Hằng năm, Ban tổ chức nhiều đoàn kiểm tra về công tác nội chính và PCTN tại các đơn vị, sở, ngành, quận, huyện nhằm nhắc nhở, hướng dẫn, giúp các đơn vị, địa phương kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, với vai trò là Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp, Ban Nội chính đã tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác này.

* Những vụ án, vụ việc phức tạp thời gian qua đã được Ban Nội chính tham mưu giải quyết như thế nào, thưa đồng chí?

- Có thể nói, từ khi được thành lập, Ban Nội chính đã chủ động rà soát các vụ việc, vụ án nổi cộm, phức tạp kéo dài, dư luận quan tâm; căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, phức tạp của các vụ việc, vụ án đã tham mưu đưa vào diện Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xử lý và vụ việc, vụ án do Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc xử lý. Đồng thời, thường xuyên chủ trì họp bàn cùng các cơ quan chức năng tìm biện pháp tháo gỡ và tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý theo quy định. Đến nay, hầu như các vụ án, vụ việc phức tạp đã cơ bản được giải quyết. Ngoài ra, Ban Nội chính tham mưu Thành ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm tất cả 5 vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, đôn đốc.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Nội chính Thành ủy.
Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Nội chính Thành ủy. 

* Lĩnh vực nội chính là lĩnh vực khá khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, vậy thời gian qua, lãnh đạo Ban Nội chính đã làm gì để cán bộ, công chức luôn giữ vững tư tưởng, lập trường để xây dựng đơn vị vững mạnh?

- Phạm vi công tác nội chính rất rộng, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều cấp, nhiều ngành và diễn ra đa dạng, phức tạp. Do đó, ngoài việc phải xây dựng và thực hiện tốt các quy định, quy chế làm việc cụ thể, lãnh đạo Ban Nội chính thường xuyên quan tâm công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng đối với cán bộ, công chức; triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tương chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo Ban luôn nêu gương và cùng cán bộ, công chức thực hiện khẩu hiệu “Liêm chính, bản lĩnh, trung thực, trách nhiệm”. Qua 5 năm hoạt động, cán bộ Ban Nội chính luôn giữ vững tư tưởng, lập trường, từng bước trưởng thành về mọi mặt góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh được Trung ương và Thành ủy đánh giá cao.

* Để công tác tham mưu về nội chính, PCTN ngày một tốt hơn, đi sâu vào những vấn đề bức xúc của xã hội, gó​p phầ​n ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo Ban Nội chính có định hướng gì trong thời gian sắp tới? 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý triệt để các hành vi nhũng nhiễu; thúc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án liên quan tham nhũng, xử lý nghiêm minh để giáo dục, răn đe, nhất là các vụ án, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm. Theo dõi, nắm bắt kịp thời các vụ việc còn bất cập hoặc có dư luận về tiêu cực, tham nhũng nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác nội chính và PCTN, lãng phí. Đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

Ngoài ra, lãnh đạo Ban tiếp tục chỉ đạo rà soát các vụ việc, vụ án nổi cộm, phức tạp kéo dài, dư luận quan tâm. Qua đó, chủ trì họp bàn với các cơ quan khối nội chính liên quan thống nhất quan điểm xử lý, đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm. Thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn, nắm bắt các vụ việc bất cập hoặc có dư luận phản ảnh tiêu cực, tham nhũng để kịp thời tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý vi phạm.

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận thông tin, tin báo, tổng hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội; tình hình hoạt động trong các tôn giáo, dân tộc… cũng sẽ được lãnh đạo Ban chú trọng. Vì đây là nguồn thông tin để nắm bắt tình hình; qua đó, có những tham mưu phù hợp cho Thường trực Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Điều quan tâm đặc biệt nữa là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức của Ban theo hướng “Liêm chính, bản lĩnh, trung thực, trách nhiệm”, thường xuyên học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

* Xin cảm ơn đồng chí!

SƠN HÀ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết