30/03/2008 - 10:11

Việt Nam cam kết thực hiện tích cực sáng kiến “Một Liên Hiệp Quốc”

(TTXVN)- Ngày 28-3, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) đã tổ chức cuộc họp tham vấn về chủ đề “Gắn kết toàn hệ thống LHQ” và thực hiện sáng kiến “Một LHQ”, thông qua việc triển khai sáng kiến này tại 8 nước được chọn làm thí điểm gồm Việt Nam, Albanie, Cape Verde, Pakistan, Rwanda, Tanzania, Mozambique và Uruguay.

Hội nghị nghe phát biểu của bà Asha-Rose Migiro, Phó Tổng thư ký LHQ, và đại diện các nhóm, trong đó có Phong trào Không liên kết (NAM), Nhóm 77 (G-77), cũng như đại diện nhiều nước, về vấn đề thí điểm chương trình “Một LHQ”.

Sáng kiến thí điểm “Một LHQ” được thực hiện theo kiến nghị của một ủy ban cao cấp do Tổng Thư ký LHQ chỉ định, nhằm xem xét các biện pháp tăng cường khả năng của LHQ trong việc đáp ứng các thách thức của thế kỷ 21. Sau khi báo cáo của ủy ban này được công bố, đã có 8 nước tình nguyện tham gia chương trình thí điểm ở cấp quốc gia hướng tới mục tiêu cụ thể, nhưng bao hàm những nhân tố chung, như hướng tới “Một chương trình”, “Một ngân sách”, “Một người lãnh đạo” và “ Một văn phòng” nhằm phối hợp hoạt động của các cơ quan LHQ tại các nước. Sáng kiến “Một LHQ” được xây dựng dựa trên chương trình cải tổ mà các nước thành viên đã đề ra, trong đó đòi hỏi các cơ quan phát triển của LHQ phải gia tăng nỗ lực nhằm thúc đẩy sự gắn kết và hiệu quả hoạt động trên thực địa thông qua việc thiết lập các văn phòng chung.

Trong phát biểu được truyền hình tới các đại biểu qua chương trình nghe nhìn, ông Phạm Bình Minh (ảnh), Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao nước ta, nhấn mạnh Việt Nam coi trọng việc cải tổ hoạt động phát triển của LHQ, trong đó có Sáng kiến “Một LHQ”.

Thứ trưởng Phạm Bình Minh nêu rõ Chính phủ Việt Nam đã chủ động cùng một số tổ chức LHQ và các đối tác phát triển mô hình “Một LHQ” tại Việt Nam, với mục tiêu hàng đầu là góp phần phát huy vai trò làm chủ của Chính phủ, tăng cường phối hợp hoạt động giữa các cơ quan LHQ, hài hòa hóa thủ tục của các tổ chức LHQ, nhằm đáp ứng tốt nhất ưu tiên phát triển của các nước. Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam cam kết thực hiện thành công sáng kiến này, đánh giá cao sự hợp tác của các tổ chức LHQ và các đối tác phát triển, và mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết