01/04/2015 - 21:52

Vì sao người khuyết tật không được nhận trợ cấp hàng tháng ?

Cử tri quận Cái Răng đề nghị ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố giải thích cho người dân biết vì sao trước đây, người khuyết tật được nhận trợ cấp hàng tháng, nhưng hiện nay thì không được nhận trợ cấp nữa. Nội dung trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, như sau:

Trước đây, việc thực hiện trợ cấp đối với người khuyết tật căn cứ theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13-4-2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27-2-2010 của Chính phủ. Đối tượng người khuyết tật được trợ cấp xã hội là: người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ; người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10-4-2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28-12-2012; Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28-12-2012. Theo đó, việc thực hiện trợ cấp xã hội cho người khuyết tật thực hiện như sau:

- Người khuyết tật phải được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của UBND xã, phường, thị trấn tổ chức xác định mức độ khuyết tật; đồng thời, cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật, trong giấy xác nhận khuyết tật ghi rõ mức độ khuyết tật là nhẹ, nặng hoặc đặc biệt nặng.

- Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tổ chức họp xét và căn cứ vào kết quả của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật để xét duyệt trợ cấp xã hội.

Nếu Hội đồng xác định mức độ khuyết tật kết luận là nặng hoặc đặc biệt nặng thì được xét trợ cấp xã hội.

Do đó, đề nghị người dân đến UBND phường gặp trực tiếp cán bộ lao động - thương binh và xã hội để được giải thích và hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ bài viết