27/10/2014 - 21:23

Nhịp cầu dân cử

Tuyến đường ô tô về trung tâm xã Thạnh Lợi khi nào mới xây dựng xong?

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố trả lời cho cử tri biết tuyến đường ô tô về trung tâm xã Thạnh Lợi khi nào mới xây dựng xong để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân địa phương. Nội dung trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố, như sau:

Dự án đường ô tô vào trung tâm xã Thạnh Lợi đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng gói thầu 4. Còn lại các gói thầu 1, 2, 3, UBND huyện Vĩnh Thạnh đang lập thủ tục thanh lý hợp đồng. Đồng thời, tiến hành lập thủ tục xin chủ trương UBND thành phố chỉ định thầu lại và bố trí nguồn vốn để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án.

Dự kiến công trình trên sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Chia sẻ bài viết