03/07/2015 - 20:08

Trường hợp hoãn phiên tòa phúc thẩm

Hỏi: Tôi là nguyên đơn trong vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế, sau khi Tòa án cấp sơ thẩm tuyên án, tôi và một đồng nguyên đơn khác không đồng ý nên làm đơn kháng cáo. Xin hỏi: trong trường hợp Tòa án đưa vụ việc ra xét xử lần thứ hai, tôi có việc phải xin vắng mặt, thì theo quy định Tòa phúc thẩm có hoãn phiên tòa không?

T.K.L. (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Thắc mắc của bạn được Luật sư Nguyễn Thị Hoàng, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, trả lời như sau:

Theo Điều 16 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 3-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS về hoãn phiên tòa phúc thẩm quy định tại Điều 266 BLTTDS, như sau: trong mọi trường hợp, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ vắng mặt lần thứ nhất, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hoãn phiên tòa mà không phân biệt họ vắng mặt có lý do chính đáng hay không, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ. Người kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng thì bị coi là từ bỏ việc kháng cáo và Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có kháng cáo của người kháng cáo vắng mặt (nếu trong vụ án không có người kháng cáo khác).

Trường hợp có nhiều người kháng cáo mà có người kháng cáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 266 BLTTDS thì Hội đồng xét xử phúc thẩm tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án theo thủ tục chung đối với kháng cáo của những người kháng cáo có mặt tại phiên tòa.

Trường hợp có nhiều người kháng cáo mà có người kháng cáo vắng mặt thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 266 BLTTDS và phần vụ án có kháng cáo của người kháng cáo vắng mặt đó độc lập và không liên quan đến phần khác của bản án bị kháng cáo, kháng nghị thì Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần vụ án có kháng cáo của người kháng cáo vắng mặt mà không phải ra quyết định riêng bằng văn bản, nhưng phải ghi rõ trong bản án.

Tòa án sẽ căn cứ vào quy định trên để xem xét trường hợp bạn vắng mặt có nằm trong quy định được hoãn phiên tòa hay không.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết