05/05/2020 - 18:16

Triển khai miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch

 (CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận, huyện thống kê lập danh sách các hộ nghèo, cận nghèo gửi các công ty cấp nước (Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 2; Công ty Cổ phần Cấp nước Cái Răng), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn để thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19. Giám đốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cung cấp danh sách các bệnh viện, cơ sở y tế điều trị COVID-19 và các khu cách ly tập trung gửi các đơn vị cấp nước trên địa bàn để thực hiện miễn tiền sử dụng nước sạch.

Các đơn vị cấp nước nêu trên triển khai, thông báo đến các đối tượng được miễn, giảm và thực hiện tính toán miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch. UBND thành phố đề nghị Cục Thuế thành phố nghiên cứu xem xét thực hiện miễn, giảm các chính sách thuế đối với các đơn vị cấp nước nêu trên theo chỉ đạo của Chính phủ trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19… Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời phản ánh trình UBND thành phố.

T.T

 

Chia sẻ bài viết