05/06/2022 - 20:38

Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 

Các cấp công đoàn TP Cần Thơ tổ chức nhiều chương trình tặng quà, học bổng cho con đoàn viên, CNVCLÐ có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm.

(CT) - Ban Thường vụ LÐLÐ TP Cần Thơ vừa ban hành hướng dẫn công đoàn các cấp tổ chức thực hiện Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, năm 2022.

Nội dung các hoạt động tập trung về truyền thông, giáo dục và vận động xã hội. Trong đó, chú trọng tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em; tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công của công đoàn các cấp;…

Ban Thường vụ LÐLÐ thành phố đề nghị, trong tháng 6-2022, các cấp công đoàn tăng cường huy động nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) đóng góp, ủng hộ “Tháng hành động vì trẻ em”, như: trao học bổng, tập viết, dụng cụ học tập tặng học sinh là con CNVCLÐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh cho con CNVCLÐ… Ðồng thời, tham gia thương lượng, đưa vào nội dung thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp quy định về hỗ trợ người lao động có con ở lứa tuổi gửi trẻ, mẫu giáo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trợ cấp con công nhân, người lao động làm việc tại các khu chế xuất và công nghiệp theo Nghị định số 105/2020/NÐ-CP ngày 8-9-2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non...

Tin, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết