06/07/2022 - 19:30

Trà Vinh: Phấn đấu có 8.000ha dừa trồng theo hướng hữu cơ

(CT) - UBND tỉnh Trà Vinh vừa phê duyệt Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị dừa giai đoạn 2022-2025, với mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 8.000ha dừa được trồng theo hướng hữu cơ, trong đó có 6.000ha đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế. Có tối thiểu 10 doanh nghiệp liên kết với các hộ sản xuất dừa xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm dừa có giá trị gia tăng cao.

Hiện tỉnh Trà Vinh có gần 90.000 hộ trồng dừa, với hơn 7 triệu cây trên tổng diện tích gần 25.000ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, sản lượng dừa đạt khoảng 300 triệu trái/năm. Tỉnh hiện có 13 vùng nguyên liệu dừa hữu cơ đã được 4 doanh nghiệp xây dựng, với tổng diện tích 4.012ha đạt tiêu chuẩn EU và USDA; trong đó 260ha đạt 6 tiêu chuẩn châu Âu - EU, Mỹ - USDA, Nhật - JAS, Australia - ACO, Thụy Ðiển - KRAV và GLOBALGAP.

 

Chia sẻ bài viết