18/02/2012 - 10:11

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

(TTXVN)- Chiều ngày 17-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Các-lốt Ra-pha-en Mi-ran-đa Mác-ti-nết, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Các-lốt Ra-pha-en Mi-ran-đa Mác-ti-nết chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn, cảm ơn những tình cảm anh em thân thiết, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho nhân dân Cuba; bày tỏ khâm phục và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Các-lốt Ra-pha-en Mi-ran-đa Mác-ti-nết và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba sang thăm Việt Nam; chúc mừng và đánh giá cao kết quả Đại hội VI và Hội nghị Toàn quốc Đảng Cộng sản Cuba; tin tưởng Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba anh hùng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo thành công công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển mà Đại hội VI đề ra.

Chia sẻ bài viết