02/01/2015 - 16:16

Nhịp cầu dân cử

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo

Tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2014) của HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố chất vấn các vấn đề liên quan đến công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo. Nội dung trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố, như sau:

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ làm công tác lao động- thương binh và xã hội cấp huyện, cấp xã về các chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội giúp lực lượng này cập nhật, hiểu rõ thêm các chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai, thực hiện các chính sách, hạn chế tối đa tình trạng bỏ sót, trợ cấp sai đối tượng. Ngoài ra, Sở thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo nhằm chấn chỉnh, hướng dẫn các địa phương không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

- Về công tác vận động xã hội hóa trợ giúp cho người nghèo: trong năm qua các ngành, địa phương đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp với tổng số tiền trên 337.116 triệu đồng chăm lo cho hộ nghèo, gia đình khó khăn do thiên tai, cất nhà tình thương, nhà đồng đội và các hỗ trợ khác. Cụ thể như sau:

+ Vận động Quỹ "Vì người nghèo" với số tiền 11.021 triệu đồng qua đó đã xây dựng 553 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, tặng 750 phần quà cho hộ dân tộc thiểu số trong các dịp lễ tết và các trợ giúp khác.

+ Các ngành, hội vận động 49.313 triệu đồng.

+ Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ vận động các ngân hàng xây dựng, sửa chữa trường học với số tiền 25.900 triệu đồng.

+ Vận động, trợ cấp quà tết cho hộ nghèo với số tiền 26.740 triệu đồng.

Chia sẻ bài viết